نوشته‌ها

گل یاس و نرگس

گل یاس و نرگس

/
  گل نرگس كه مى بينم با عميق ترين نفسهايم مى بوي…