نوشته‌ها

حضرت علی اکبر

دلتنگ دیدار رسول الله

/
  چهره بنما علی جان که سخت دلتنگ دیدار رسول الله صلی الل…
گل باغ لیلا

گل باغ لیلا

/
زیبا رویی اش زبانزد بنی هاشم بود. سیمایش همچون ماه شب چهارد…