نوشته‌ها

خاتون کوچک من

خاتون کوچک من

/
  نگاه کن مرا! من گریه می کنم! اشک هایم را ببین! ن…