نوشته‌ها

اربعین

در مسیر اربعین

/
در مسیر اربعین دیدنی هائیست از عشق به حسین در راه رسیدن به حرم…
اربعین

یک اربعین بر این کاروانیان گذشته

/
  سکوت بیابان را صدای زنگوله هایی آویخته بر گردن ا…
حسین

یک گردش چشمان حسین

/
در سومین روزِ یکی از بهترین ماه های خدا در خانه ای از ب…
محرم

ورودیه

/
  از وقتی وارد این دشت شدند حالش منقلب بود گفت برادر جا…
شب دوم، عزای دوم

شب دوم، عزای دوم

/
هوا داغ بود. آفتاب بی رحمانه تابیدن گرفته بود. همه خسته بودند و…
سر بر سنگ و کلوخ

سر بر سنگ و کلوخ

/
  بالاخره زمان وصل رسید و آمدی بابا آمدی و این ویر…
الشّام، الشّام، الشّام

” الشّام، الشّام، الشّام”

/
  الشام الشام الشام..." در آفتاب سوزان آن دشت پر بلا، …
اسارت

اسارت

/
  روز بعد از فاجعه و آغاز اسیری است زنان و کودکان ب…
عزیز

عزیز

/
  1 این آیه های قرآن است که جایش صدر سینه ی پ…
شام غریبان

شام غریبان

/
  غمزدگان بلا کار به پایان رسید دشت پر بلا از تن های بی سر آکن…
آیا بگویم...

آیا بگویم…

/
  آیا بگویم آنقدر داغ سنگین است که نمی دانم از ک…
از عزای سرور شهیدان3

از عزای سرور شهیدان3

/
  شب اول، داغ اول جوان عاشق بود. جنگاوری عرب بود. به شج…
از عزای سرور شهیدان 2

از عزای سرور شهیدان 2

/
  بخوان و فریاد بزن "بسم الرّبِ الحُسَین" آغاز شد. اق…