نوشته‌ها

دلتنگی های گاه گاه

دلتنگی های گاه گاه

/
گاهی حتی به وقت عید هم دلتنگی و دلگیر... دلتنگی برای کسی که درمانت در دست های اوست…