نوشته‌ها

خدا یاریش کرد

خدا یاریش کرد

/
  خدا یاریش کرد ستاره باران است آسمان ها امشب می بارد …