نوشته‌ها

عطیه ی الهی

عطیه ی الهی

/
  در روستای کوچک صریا، در یکی از خانه ها همه منتظر …