نوشته‌ها

او با شماست

او با شماست هرجا که باشید38

/
گفتیم‌ بر اساس دو صفت جهل و عجز انسان،‌ بايد كسي باشد كه به او بگويد چه …
او با شماست

او باشماست هر جا که باشید37

/
در ادامه مطلب گذشته که تحت عنوان حدیث شریف امام صادق علیه …