نوشته‌ها

جشن غدیر 1387 امیر آباد

جشن غدیر 1387 امیر آباد

/
  سرابه سرا تا میثاق درغدیر قسم به خدا که گمراه شد و گم…