نوشته‌ها

بودن

بودن

/
  "بسم الله الرحمن رحیم" یادداشت های روزانه یک گمشده شم…