نوشته‌ها

جشن غدیر 1391 مرکز شریعتی

جشن غدیر 1391 مرکز شریعتی

/
  گزارش مناسبت جشن غدیر 1391 مرکز شریعتی گزارش مناسبت …
جشن غدیر 1390 مرکز شریعتی

جشن غدیر 1390 مرکز شریعتی

/
  گزارش مناسبت جشن غدیر 1390 مرکز شریعتی گزارش مناسبت …