نوشته‌ها

برکت

برکت روضه

/
  یک روز تعطیل بود که رفتم آشپزخونه چای بذارم نگام از پنجره خ…