نوشته‌ها

یا امیر علیه السلام

او با شماست 42

/
    باسمه تعالی و بذکر ولیه خدمتتان عرض کردیم که حجت بالغه، ي…