نوشته‌ها

انتظارمان را پویا کنیم

انتظارمان را پویا کنیم

/
همیشه وقتی صحبت از انتظار میاد، یاد مطب دکتر می افتم که ب…
گل

گل های سر راه

/
من که آن زمان نبودم، 12 بهمن را می گویم، روز ورود امام خمی…