نوشته‌ها

دل نوشته

/
  وقتی فرزندت گرفتاره و تو کاری از دستت بر نمیاد براش د…
منتظران سلام

منتظران سلام

/
  دل که میشکند برایش بهایی جز اشک و آه نیست ، سالها…