نوشته‌ها

وقایع نگاری عاشورا 13

وقایع نگاری عاشورا 13

/
در قسمت سیزدهم از وقایع نگاری عاشورا، برمی گردیم به روز قبل شهادت حض…
شام غریبان

شام غریبان

/
  غمزدگان بلا کار به پایان رسید دشت پر بلا از تن های بی سر آکن…