نوشته‌ها

گلهای امید

شوق دیدار

/
  (به نام خدا) شب، سیاه است چادرش ستاره‌هایی از نور به پ…