نوشته‌ها

از عزای سرور شهیدان3

از عزای سرور شهیدان3

/
  شب اول، داغ اول جوان عاشق بود. جنگاوری عرب بود. به شج…