نوشته‌ها

احترام به مهمان

احترام به مهمان

/
آن روز دو نفر که پدر و پسر بودند به عنوان مهمان نزد مولای…