نوشته‌ها

درخت

درخت هلو

/
  جای همه ی دوستان جان خالی، چند روز پیش به باغ یکی از د…