نوشته‌ها

از عزای سرور شهیدان3

از عزای سرور شهیدان3

/
  شب اول، داغ اول جوان عاشق بود. جنگاوری عرب بود. به شج…
از عزای سرور شهیدان 2

از عزای سرور شهیدان 2

/
  بخوان و فریاد بزن "بسم الرّبِ الحُسَین" آغاز شد. اق…