آویز رِزینی محرم

قطر آویز رزینی: 5.5 سانتی متر
توجه فرمایید که طرح های آویز به صورت منحصر به فرد بوده و هیچ کدام مثل هم نیست. فقط در طیف رنگی شبیه به هم هستند.

165,000 ریال