هشدارهای حضرت علی

/
هشدار، از به هوش باش می آید، یعنی حواست را جمع کن، بدان و آگاه باش، در…

وصیت حضرت علی علیه السلام

/
بزرگ مردی مانند امیرالمومنین که وصیت کند، وصیت نامه اش سراسر پند و …
سفارش

سفارش های حضرت علی

/
حضرت علی علیه السلام روی برخی از موضوعات سفارش های زیادی داشتند، مانند کم…
جاویدان

چهل و چهار پند جاویدان

/
پندهای حضرت علی, جنگ صفین, حضرت علی،ستم بر ناتوان بدترین ستم هاست …

سخن حضرت علی با ما

/
بعضی کلام ها و سخن ها، هیچ زمان کهنه نمی شود، هر بار که آنها را …

پندهایی از حضرت علی

/
کلام نورانی حضرت علی، در کتب مختلفی از جمله نهج البلاغه آمده است…

کلامی از امیرالمومنین

/
کلام نورانی امیرالمومنین در نهج البلاغه و دعاهای ایشان و دیگر کتب به وفور…