قضاوت های حضرت علی

/
بعضی از قضاوت های حضرت علی در محکومیت خطاکار چنان ظرافتی دارد که هر…

قضاوت درباره ی مادر نوزادان پسر

/
یکی از موضوعات قضاوت های حضرت علی، مشخص کردن مادر نوزادان بود،…

عدالت در قضاوت

/
حضرت علی علیه السلام در دوران زندگیشان به واسطه ی قضاوت های عادلانه ای…

قضاوت های حضرت امیر

/
نجات دادن جان انسان های بی گناه از مجازات ناعادلانه، از ویژگی…