زمین و امیرالمؤمنین

/
امامان معصوم ما، غیر از ولایت تشریعی که شامل دستورالعمل های دین اس…

اولین حامی

/
امیرالمومنین علیه السلام، همیشه و همه جا یار و همراه پیامبر بو…

چه کسی برتر است؟

/
برتر بودن حضرت علی بر بسیاری از پیامبران الهی، در کلامی از ایشان در بستر …

حضرت علی علیه السلام در قرآن

/
در مطلب حضرت علی در قرآن، آیاتی از قرآن را که درباره ی ایشان …

روایت محبت از یک شیعه

/
روایات بسیاری از نشانه های شیعیان امیرالمومنین به دست ما رسید…

شیعه او

/
وقتی شیعه ی او باشی، چنان از تو دستگیری می کند که همه انگشت به دهان بم…

فضایل حضرت علی علیه السلام

/
فضائل حضرت علی آنقدر زیاد است که اگر بخواهیم تیتروار و پشت سر هم …

قرآن و امیرالمومنین علیه السلام

/
در این مطلب، ده آیه از قرآن را که در آنها به حضرت علی اشاره شده…

هر کس علی را دوست داشته باشد

/
روایتی معروف از فضائل حضرت علی از رسول خدا نقل است که هر کس …

عدالت در رفتار اجتماعی حضرت علی علیه السلام

/
در روزگار خلافت خليفه دوم، شخصي ادعايي نسبت به حضرت اميرا…