دین

بهای حادثه

/
در این متن، دو داستان بهای دین و حادثه، تقدیم می گردد. «بسم الله ال…
قلب

قلب، مادر، فدک

/
در این بخش ، سه داستان قلب پاره، آه مادر، صاحب فدک تقدیم می شو…
ملکه

باغ ملکه

/
در این مطلب، سه داستان، مبل استیل، باغ آسمانی ، ملکه ی آسمونی …
مدرسه

اتفاق بابای مدرسه

/
در این مطلب، دو داستان یک اتفاق ساده و دل بابای مدرسه، ملاحظه می …

خانه ای به وسعت دنیا

/
خونه ی ما گرچه کوچیک بود ،اما برای من به اندازه ی دنیا وسعت د…