کاظم شاگردان

مقام والای شاگردان امام کاظم علیه السلام

/
امام کاظم علیه السلام در مکتبی که از پدر بزرگوارش به ارث برد…
علم کاظم

علم حضرت کاظم علیه السلام

/
پس از شهادت امام صادق علیه السلام، فرزندشان حضرت کاظم علیه الس…
احادیثی از امام موسی کاظم عليه‏ السلام

احادیثی از امام موسی کاظم علیه‏ السلام

/
امام موسی کاظم (ع) فرمودند: مَن لَم یجِد لِلاساءَةِ مَضَضّا ل…
سخنان ارزشمند حضرت موسی کاظم علیه السلام

سخنان ارزشمند حضرت موسی کاظم علیه السلام

/
حضرت موسی کاظم علیه السلام فرمودند: کسی که مزه رنج و سختی را نچشیده، نی…
حضرت کاظم از دیدگاه فرزانگان

حضرت کاظم از دیدگاه فرزانگان

/
بسیاری از دانشمندان، مورّخان، و اندیشمندان معروف از مذاهب …
هر که با آنان درافتد...

هر که با آنان درافتد…

/
یکی از یاران امام هفتم می‌گوید: مردی به نام نفیع انصاری برای کاری …
کرامات

کرامات

/
  شفیق بلخیمی‌گوید: در سال 149 عازم حج بودم و در قا…

همانند عیسی بن مریم

/
علی بن مغیره گوید: همراه امام موسی کاظم علیه السلام در منی می…