شرایط صلح نامه

شرایط صلح نامه

/
  1-معاویه باید به کتاب خدا و سنت رسول ا...(ص) عمل کند …
سخن پیرامون صلح امام حسن

سخن پیرامون صلح امام حسن

/
پس از شهادت علی(ع) همان مردم به سراغ امام حسن(ع) آمدند مردمی که…