محبوب ترین شخص

محبوب ترین شخص

/
سرش را به زیر انداخته و نگاهش را به زمین دوخته بود در …
سکوتی پر از سخن

سکوتی پر از سخن

/
  بر اسبش نشسته است و می تازد... باد در موهایش می پیچ…
علاقه شدید رسول اکرم به آن حضرت

علاقه شدید رسول اکرم به آن حضرت

/
حضرت علی(ع) فرمودند: رسول ا...(ص) بر ما وارد شد دست حسنم را…
عبادت حضرت مجتبی علیه السلام

عبادت حضرت مجتبی علیه السلام

/
  امام صادق(ع) فرمودند: امام حسن(ع) عابدترین مردم زمان خویش…