تقسیم کریم

تقسیم کریم

/
  حیوان درست ایستاد مقابل مرد و چشمانش را دوخت به صو…
با کریمان کارها دشوار نیست

با کریمان کارها دشوار نیست

/
به راستی که اگر معنای « کرم » را بدانیم و شخص « کریم » را بشناسیم ، ا…
شرایط صلح نامه

شرایط صلح نامه

/
  1-معاویه باید به کتاب خدا و سنت رسول ا...(ص) عمل کند …
سخن پیرامون صلح امام حسن

سخن پیرامون صلح امام حسن

/
پس از شهادت علی(ع) همان مردم به سراغ امام حسن(ع) آمدند مردمی که…
محبوب ترین شخص

محبوب ترین شخص

/
سرش را به زیر انداخته و نگاهش را به زمین دوخته بود در …
سکوتی پر از سخن

سکوتی پر از سخن

/
  بر اسبش نشسته است و می تازد... باد در موهایش می پیچ…
علاقه شدید رسول اکرم به آن حضرت

علاقه شدید رسول اکرم به آن حضرت

/
حضرت علی(ع) فرمودند: رسول ا...(ص) بر ما وارد شد دست حسنم را…
عبادت حضرت مجتبی علیه السلام

عبادت حضرت مجتبی علیه السلام

/
  امام صادق(ع) فرمودند: امام حسن(ع) عابدترین مردم زمان خویش…
کلمات امام حسن علیه السّلام

کلمات امام حسن علیه السّلام

/
فرمایشات امام حسن (ع) تعجب می کنم از کسانی که به غذای جسم …
ستاره ی دوم

ستاره ی دوم

/
ولادت حضرت امام حسن -علیه السلام- در شب سه شنبه نیمه ماه مب…
چهل حدیث از امام حسن علیه السّلام

چهل حدیث از امام حسن علیه السّلام

/
چهل حدیث از امام حسن مجتبی علیه السلام 1ـ قالَ الإمام…