مهمانی خدا

/
  ...بعد از آنكه چند لقمهاي از غذا خورد، متوجه شدم ك…

پیرزن قدردان

/
  این روزها گرما خیلی اذیتم می کرد و روزه های ماه مبا…

مهمون سفره ما

/
رفته بودم نانوایی تا واسه ی افطار بچه ها، نون تازه بگیرم، صف…

میوه های خوشمزه و ماه رمضون

/
  دو سه ساعت تا افطار مونده بود، همسرم از بازار کلی میوه…