یک پله بالاتر از اخلاق

/
حتما این سخن را شنیده اید که دنیای مدرن امروز به اندازه ی کاف…
هدیه

هدیه

/
هدیه اسمش هديه بود، از محل كارش ناراضى بود و با ناراحتى …
انفاق

انفاقی که فقط به دل ما می چسبد!

/
  انفاق، واژه ای است که تقریبا برای همه آشناست، کم و …
معلمان

معلمان آموزشگاه الهی

/
  تا به حال به تبلیغات موسسات آموزشی توجه کرده اید!…
پاکان

کار پاکان

/
كار پاكان را قياس از خود مگير   گرچه ماند در نبشتن شير و شير   …
نور

دریاهای نور

/
  او دانش را در چهار سالگی نزد پدر آغاز کرد و در سای…
برکت

برکت روضه

/
  یک روز تعطیل بود که رفتم آشپزخونه چای بذارم نگام از پنجره خ…
موز

موز

/
  نشسته بودم تو ماشین و بیرون رو نگاه می کردم سه ت…
ابرو

آبروم نره

/
بچه که بودم، معلم دینیمون که یه خانم مسن بود، بهم گفت که مواظب کا…
درخت

درخت هلو

/
  جای همه ی دوستان جان خالی، چند روز پیش به باغ یکی از د…