خشم اژدها

/
(عاطفه عصبانی است و علی آرام ) عاطفه:وای خدا، اینجا خونس یا بازار شام؟…

طلا و جواهرهای ماشین

/
  علی و عاطفه، یک زوج خوشبخت هستند، در یک خانه ی آسمانی، همیشه…

شما در مقابل دوربین مخفی هستید!

/
  علی و عاطفه، یک زوج خوشبخت هستند، در یک خانه ی آسمانی، همیشه…

حرف بزنه، چهارتا خورده!

/
  علی و عاطفه، یک زوج خوشبخت هستند، در یک خانه ی آسمانی، همیشه…

یه جعبه شیرینی و یه ماچ زورکی

/
  عاطفه:علی، علی... اگه بدونی چی شده؟ علی:چی شده؟ …

کلاغ رنگ کرده، جای طوطی!

/
  من کلاغو رنگ می کنم، جای طوطی می فروشم عاطفه:علی …

زور در حدّ تریلی

/
  علی: عاطفه ، عاطفه ، بدو بیا، بدو عاطفه: چیه چی …

مهمانی های زنانه با حرف نو

/
  عاطفه:(با ناراحتی) سلام علی:(با تعجب) اِ سلام چقدر زود…

با مادرش قهر است

/
  عاطفه:)با تلفن حرف می زند) آره ، آره عزیزم کار خوبی …

سبد خانواده ی شما پر از چیست؟

/
  عاطفه:علی ، علی پاشو صدا میاد علی:باز چی شده؟؟ بذار بخوابیم بابا …