نمایشنامه ی یک دعای مستجاب

نمایشنامه ی یک دعای مستجاب

/
  توصیف صحنه: صحنه حیاط خانه ای را نشان می دهد که دیوا…
متن نمایشنامه تشرف شیخ حسن عراقی

متن نمایشنامه تشرف شیخ حسن عراقی

/
    این نمایشنامه به صورت منولوگ(بازی تک نف…
نمایشنامه دو دختر

نمایشنامه دو دختر

/
  نمایش نامه دو دختر صحنه اول... اوس کلهر: یه دوری توی صحنه م…
نمایشنامه غربت امام زمان علیه السلام

نمایشنامه غربت امام زمان علیه السلام

/
  گفتگو(در یک فضای صمیمی 3 الی 4 دوست باهم صحبت می …
نمایشنامه غربت امام زمان علیه السلام

نمایشنامه تحقیق دانشگاه

/
  نیمه شب بود که با صدای جیغ زنونه ای از خواب پریدم همه جا …
نمایشنامه غربت امام زمان علیه السلام

نمایشنامه طنز دادگاه

/
  عرب (در حالی که جزوه ای در دست دارد با استرس در صحنه…
نمایشنامه غربت امام زمان علیه السلام

نمایشنامه غیبت امام زمان علیه السلام

/
  اشخاص نمایش : 1 - زینب دختر خانواده، دختری مح…
نمایشنامه غربت امام زمان علیه السلام

نمایشنامه معلم

/
  قصه گو : یکی بود یکی نبود توی این دنیای بزرگ و رنگ…
نمایشنامه غربت امام زمان علیه السلام

نمایشنامه پاساژ

/
  دكور : سن فوق العاده شلوغ است و وسايل زندگی به چشم …
نمایشنامه غربت امام زمان علیه السلام

نمایشنامه تزلزل

/
  دكور : خانه دانشجويی است , 2 ميز کار شلوغ با صن…
نمایشنامه غربت امام زمان علیه السلام

نمایشنامه یک انتظار خسته

/
  دكور : صحنه خياباني است كثيف و افراد مختلف با قياف…
نمایشنامه غربت امام زمان علیه السلام

نمایشنامه یک شهر ناتمام

/
  مجري از گروه سرود دعوت مي كند براي اجراي سرود تشريف …
نمایش به آنسوی ابر

نمایش به آنسوی ابر

/
  « نیمه شعبان 1425» (( نه آن سوی ابر)) جوانی مش…
نمایش به آنسوی ابر

آشنای غریب

/
  نام نمايشنامه : آشناي غريب هدف نمايشنامه : بيان لزوم ش…