متن سخنرانی

متن سخنرانی ( دین داری در عصر غیبت 4)

/
  دکتر دولتی دینداری در عصر غیبت 4 D-1026 اعوذ بالله …
متن سخنرانی

متن سخنرانی (دین داری در عصر غیبت1)

/
دکتر دولتی 16/8/87 1022 – D اعوذ بالله من الشّیطان الرّجیم…
متن سخنرانی

دین داری در عصر غیبت 3

/
دکتر دولتی 1024 – D اعوذ بالله من الشّیطان الرّجیم. بسم…
متن سخنرانی

متن سخنرانی ( دین داری در عصر غیبت 2)

/
     در نماز صبحی که حقیقت آن ولی خدا و پایا…
متن سخنرانی

امام زمان علیه السّلام واسطه فیض

/
  1012 – D استاد قاسمی نیمه شعبان اعوذ بالله من الشیطان الرجیم،…
متن سخنرانی

متن سخنرانی( معرفی امام زمان علیه السلام در دعای عهد)

/
  خواندن دعای عهد که حاصلش معرفت امام عصر است به نورانیت …
متن سخنرانی

متن سخنرانی (شان امام و مقام حضرت ابراهیم)

/
  D1007 شأن امام و مقام امامت حضرت ابراهیم علیه السلام …
متن سخنرانی

متن سخنرانی ( ماجرای حضرت نوح)

/
  D1027 قصه ی نوح را میشنویم فکر میکنیم که نوع یک ک…
متن سخنرانی

وظیفه شیعه

/
  بسم الله الرحمن الرحیم صلی الله علیک یا خلیفه ال…
متن سخنرانی

شناخت حجت موعود

/
  بسم الله الرحمن الرحیم صلی الله علیک یا خلیفه ال…