متن سخنرانی

متن سخنرانی ( دین داری در عصر غیبت 4)

/
  دکتر دولتی دینداری در عصر غیبت 4 D-1026 اعوذ بالله …
متن سخنرانی

متن سخنرانی (دین داری در عصر غیبت1)

/
دکتر دولتی 16/8/87 1022 – D اعوذ بالله من الشّیطان الرّجیم…
متن سخنرانی

دین داری در عصر غیبت 3

/
دکتر دولتی 1024 – D اعوذ بالله من الشّیطان الرّجیم. بسم…
متن سخنرانی

متن سخنرانی ( دین داری در عصر غیبت 2)

/
  بسم الله الرحمن الرحیم موضوعی که توفیق داشتیم و گفتگو …
متن سخنرانی

امام زمان علیه السّلام واسطه فیض

/
  1012 – D استاد قاسمی نیمه شعبان اعوذ بالله من الشیطان الرجیم،…
متن سخنرانی

متن سخنرانی( معرفی امام زمان علیه السلام در دعای عهد)

/
  D-1005 معرفی امام زمان علیه السلام در دعای عهد الحمدلل…
متن سخنرانی

متن سخنرانی (شان امام و مقام حضرت ابراهیم)

/
  D1007 شأن امام و مقام امامت حضرت ابراهیم علیه السلام …
متن سخنرانی

متن سخنرانی ( ماجرای حضرت نوح)

/
  D1027 قصه ی نوح را میشنویم فکر میکنیم که نوع یک ک…
متن سخنرانی

وظیفه شیعه

/
  بسم الله الرحمن الرحیم صلی الله علیک یا خلیفه ال…
شناخت حجت موعود

شناخت حجت موعود

/
  بسم الله الرحمن الرحیم صلی الله علیک یا خلیفه ال…
محبت به آستان دوست

محبت به آستان دوست

/
  بسم الله الرحمن الرحیم صلی الله علیک یا خلیفه ال…
مهربانتر از مادر

مهربانتر از مادر

/
  بسم الله الرحمن الرحيم صلي الله عليک يا صاحب الز…
معرفت امام

معرفت امام

/
  بسم الله الرحمن الرحیم صلی الله علیک یا خلیفه ال…
معنای غیبت امام زمان علیه السلام

معنای غیبت امام زمان علیه السلام

/
  بسم الله الرحمن الرحیم صلی الله علیک یا صاحب الز…
غایبی آشنا

غایبی آشنا

/
  بسم الله الرحمن الرحیم صلی الله علیک یا خلیفه ال…
انتظار

انتظار

/
  بسم الله الرحمن الرحیم صلی الله علیک یا خلیفه ال…
در مشهد آفتاب

در مشهد آفتاب

/
  بسم الله الرحمن الرحیم صلی الله علیک یا خلیفه ال…
آثار محبت

آثار محبت

/
  بسم الله الرحمن الرحیم صلی الله علیک یا خلیفه ال…
امنیت در پناه امام عصر علیه السلام

امنیت در پناه امام عصر علیه السلام

/
  بسم الله الرحمن الرحيم صلي الله عليک يا صاحب الز…
آخرالزمان

آخرالزمان

/
  بسم الله الرحمن الرحیم صلی الله علیک یا خلیفه ال…
آفتاب زمانه

آفتاب زمانه

/
  بسم الله الرحمن الرحیم صلی الله علیک یا خلیفه ال…