نمایشگاه
جشن عید غدیر1396 شریعتی

جشن عید غدیر1396 شریعتی

/
  گزارش مناسبت جشن غدیر 1396 مرکز شریعتی گزارش مناسبت …
جشن غدیر 1391 مرکز شریعتی

جشن غدیر 1391 مرکز شریعتی

/
  گزارش مناسبت جشن غدیر 1391 مرکز شریعتی گزارش مناسبت …
جشن غدیر 1390 مرکز شریعتی

جشن غدیر 1390 مرکز شریعتی

/
  گزارش مناسبت جشن غدیر 1390 مرکز شریعتی گزارش مناسبت …
همایش غدیر 1388 شریعتی

همایش غدیر 1388 شریعتی

/
  گزارش مناسبت اجرا شده توسط کلوپ مناسبت در کانون …
مراسم عید غدیر 1387 شریعتی

مراسم عید غدیر 1387 شریعتی

/
1-مدرسه راهنمایی مختار افشار سخنرانی توسط خانم ... 2-دبستان طلوع …
جشن غدیر 1387 امیر آباد

جشن غدیر 1387 امیر آباد

/
  سرابه سرا تا میثاق درغدیر قسم به خدا که گمراه شد و گم…