نمایشنامه خوابگاه پسران

نمایشنامه خوابگاه پسران

/
  متن نمایش صحنه ی اول کیوان: (از در وارد می‌شود و…
نمایشنامه قاصدک و غدیر

نمایشنامه قاصدک و غدیر

/
  نمايش نامه غدير خم (گروه سني دبستاني) موضوع نمايش…
رادیو جوانه

رادیو جوانه

/
  نمایشنامه ی غدیر رادیو جوانه قسمت اول: بچه ها همه آماده این …
معجزه ی محبت به علی علیه السّلام

معجزه ی محبت به علی علیه السّلام

/
  نمایشنامه غدیر صحنه اول برق ها خاموش .... کم کم نو…
نمايشنامۀ غدير خم

نمایشنامۀ غدیر خم

/
  آفتاب غدير (صحنۀ يك تپه است كه چند نفر مرد و زن …
نمايشنامۀ غدير خم

«من غدیر خم هستم»

/
  (صحنه :چنددرخت كهنه سال در گوشه اىوكنار صحنه وجود دارند…
نمايشنامۀ غدير خم

متن نمایشنامه نخل جوان … برای سن دبستان

/
  • متن نمایشنامه برای سن دبستان افراد اجرا شش نفر 1- دو نفر نخل ؛…
نمايشنامۀ غدير خم

نمایشنامه ى غدیرخم (برای دبستان)

/
  «جا نشين پيامبر»           (يك درخت چندبچه دور…
نمايشنامۀ غدير خم

بیماری پدر

/
  بهزاد و رامين دو تا پسر دانشجو هستند كه با هم خيلي صمي…