نمایشنامه

نمایشنامه خوابگاه پسران

/
  متن نمایش صحنه ی اول کیوان: (از در وارد می‌شود و…
نمایشنامه

نمایشنامه قاصدک و غدیر

/
  نمايش نامه غدير خم (گروه سني دبستاني) موضوع نمايش…
نمایشنامه

رادیو جوانه

/
  نمایشنامه ی غدیر رادیو جوانه قسمت اول: بچه ها همه آماده این …
نمایشنامه

معجزه ی محبت به علی علیه السّلام

/
  نمایشنامه غدیر صحنه اول برق ها خاموش .... کم کم نو…
نمایشنامه

نمایشنامۀ غدیر خم

/
  آفتاب غدير (صحنۀ يك تپه است كه چند نفر مرد و زن …
نمایشنامه

«من غدیر خم هستم»

/
  (صحنه :چنددرخت كهنه سال در گوشه اىوكنار صحنه وجود دارند…
نمایشنامه

متن نمایشنامه نخل جوان … برای سن دبستان

/
  • متن نمایشنامه برای سن دبستان افراد اجرا شش نفر 1- دو نفر نخل ؛…
نمایشنامه

نمایشنامه ى غدیرخم (برای دبستان)

/
  «جا نشين پيامبر»           (يك درخت چندبچه دور…
نمایشنامه

بیماری پدر

/
  بهزاد و رامين دو تا پسر دانشجو هستند كه با هم خيلي صمي…