محبوب ترین مخلوق

/
محبوب ترین مخلوق در روایتی از حضرت باقر علیه السلام، به واژه ی…
باقر

قربانی از آل الله

/
حاجیان همه گرد خانه خدا گرم طواف و مناجات هستند روزها می …