انیس دل ها

انیس دل ها

 

نویسنده : دکتر نادر فضلی
ناشر : مرکز فرهنگی انتشاراتی منیر
سطح : عمومی
خلاصه:
نویسنده کتاب در سرآغاز، کتاب خود را اینگونه معرفی می نماید: “ما از خودمان چه می توانیم بگوئیم. بهترین وصف حضرت صاحب الزمان، در دعاها آمده است و در این نوشتار، که در چند بخش کوتاه تدوین شده است، با بیان کوتاهی از یک نکته اعتقادی درباره حضرت مهدی علیه السلام، به مدد دعاها، پیرامون همان نکته، از آن حضرت سخن می گوئیم. آرزو می کنیم که بدین سان، و با اظهار محبت به آن آستان، پیوند روحی و معنوی خود را با آن عزیز، استوار سازیم.”

برگی از کتاب
در گفتاری نغز و پر مایه، امام رضا علیه السلام در بیان صفات و ویژگی های امام سخنان شیرین و شنیدنی و شادی بخش و شعف انگیز دارد که قسمت هایی از آن را می آوریم:
“امام؛ … ستاره ای است که در شبهای تار و دیجور، در بیابانهای سرد و خاموش و در گرداب های هولناک و بلاخیز، درخششی چنان چشمگیر و امیدبخش دارد که راه را بر گم گشتگان می نمایاند.
امام؛ آب گوارایی است که تشنگان وادی دین و دیانت را سیراب می سازد. …
امام؛ همچون ابری است، پر بارش؛ خورشیدی است جهان افروز؛ آسمانی است، سایه گستر؛ زمینی است، فراخ و پهناور؛ چشمه ای است جوشان و پر آب؛ …
امام؛ دوستی همدم و مهربان است (الانیس الرفیق). پدری دلسوز و دوستدار است. برادری همراه و همتاست و مادری است که سخت به کودک خردسالش مهر می ورزد. پناه بندگان بی پناهی است که در سختیها و رنجها و مصیبتهای مرگبار، راه به جائی ندارند. …”
حال که گوشه ای از صفات امام زمان خود را یافتیم به قلم نویسنده با امام خود می گوییم: “… زمین با همه بزرگیش، بر ما تنگ شده است. آسمان، با همه وسعت و کرامتش، بر ما بخیل گشته است. گلهای گلستان بشریت همه پژمرده اند. ای زمین پهناور، ما را در بر گیر، ای آسمان افراشته، بر ما لطفی فرما. ای روضه رضوان، شکوفه های امید برویان. دیدگانمان، از رنج انتظار بی فروغ گشته اند. پشتمان، از درد غربت و بی کسی، خمیده است. قلبمان، از دوری و هجران، شکسته است. بی پناهیم، بی یاوریم، بیچاره ایم، افسرده و دل غمینیم، ای دوست همدم، ای پدر دلسوز، ای برادر همراه، ای مهربانتر از مادر، ما را دریاب!”
سوالات
-1این عبارت از کیست و خطاب به چه کسی است؟
یعنی: آقای من! غیبت و پنهانی تو، خواب از دیدگانم ربوده و بستر راحت را از من برده و آسایش دل از من بریده”. سیدی غَیبتُک نَفَت رقَادی و ضَیقَت علَی مهادی و أَسرَت منِّی راحهَ فُؤَادی”
الف) حضرت امام صادق علیه السلام خطاب به صاحب الزمان حجت بن الحسن علیه السلام.
ب) سید بن طاووس رحمت الله علیه خطاب به صاحب الزمان حجت بن الحسن علیه السلام.
ج) حضرت امیرالمومنین علیه السلام خطاب به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله.
د) هیچکدام.
» -2 در حدیث شریفی که از حضرت صادق علیه السلام نقل شده است، خداوند به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می فرماید ای محمد! من زمین را هیچگاه بدون وجود دانشمندی که راه اطاعت مرا بداند و به هدایت من آگاه باشد، نمی گذارم»
در ادامه این حدیث کدام یک از موارد زیر به عنوان دلایل وجود این حجت الهی و دانشمند آگاه ذکر شده است؟
الف) تا در فاصله رحلت یک پیامبر و بعثت پیامبر دیگر موجب نجات مردم شود.
ب) تا ابلیس رها نبوده باشد و مردم را گمراه نکند بلکه حجتی در زمین باشد که مردم را به سوی خدا دعوت کرده و به راه راست هدایت
کند.
ج) تا این که خداوند بوسیله او نیک بختان را راهبر باشد و بر تیره بختان حجت را تمام کند.
د) همه موارد
-3 امیر المومنین علیه السلام در گفتگویی با کمیل بن زیاد می فرمایند “بار الها! آری، زمین از کسی که با حجت و برهان برای خدا بپاخیزد خالی نمی ماند، یا آن حجت ظاهر و مشهور است و یا ترسان و پنهان” در ادامه کدامیک از موارد زیر ذکر می شود؟
الف) وجود حجت از آن رو است که مبادا حجت ها و بینات خداوند باطل گردد.
ب) تعداد این افراد کم است اما ارزش آن ها نزد خداوند بسیار عظیم است.
ج) بوسیله اینان حجت ها و بینات الهی حفظ می شود تا این که آن ها را نزد همگنان خویش به امانت گذارند و بذر دانش را در دل همانندان خود بپاشند.
د) همه موارد.
-4 امام صادق علیه السلام در پاسخ به این سوال که “مردم از حجت غایب پوشیده، چگونه بهر ه مند میشوند”چه جوابی فرمودند؟
الف) بوسیله نائبان ویژه که امام خود شخصا معرفی می کنند.
ب) همان گونه که از خورشید بهره مند می شوند، آن گاه که ابر آن را می پوشاند.
ج) امام تحریف زیاده گویان و نسبت ناروای باطل گویان و تأویل جاهلان را در دین نفی می کند و بر طرف می سازد.
د) هیچ کدام
-5 این سلا م ها که در آ ن ها حجت خدا ر ا مخاطب قرار می دهیم و امام زمانمان را توصیف میکنیم در کدام دعای مأثوره آمده است؟
“السلَام علَیک یا داعی اللَّه و ربانی آیاته السلَام علَیک یا باب اللَّه و دیانَ دینه السلَام علَیک یا خَلیفَۀَ اللَّه و نَاصرَ حقِّه”
الف) دعای ندبه
ب) دعای افتتاح
ج) زیارت آل یاسین
د) دعای فرج
-6 امام رضا علیه السلام در حدیث سلسله الذهب به نقل از خداوند تبارک و تعالی می فرمایند:”هر کس وارد دژ من شود از عذاب من در امان خواهد بود ” این دژ چیست؟
الف) سخن لا اله الا الله به شرطی که قرین و همراه با مسأله ولایت باشد.
ب) ولایت حضرت علی بن ابی طالب علیه السلام
ج) شهادت و گواهی خالصانه و پاک به کلمه توحیدی لا اله الا الله
د) همه موارد
-7 امام رضا علیه السلام پس از این که اخلاص در اقرار به یگانگی خداوند را شرط ورود به دژ استوار الهی معرفی می فرمایند، این” اخلاص”را چگونه معنا می کنند؟
الف) نفی هر گونه شرک آشکار و پنهان.
ب) توجه و توکل فقط و فقط به خداوند و اعتقاد به این که هیچ مؤثری جز خداوند وجود ندارد.
ج) فرمانبرداری از خدا و رسول خدا و پذیرفتن ولایت اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله.
د) عدم تبعیت از شیطان.
-8 در حدیثی شریف از حضرت صادق علیه السلام پس از ذکر ماجرای سجده نکردن شیطان بر آدم و تقاضای شیطان مبنی بر
معاف شدن از سجده بر آدم و عبادت و سجده برای خدا به بالاترین وجه، خداوند می فرماید من نیازی به عبادت تو ندارم،؛ من می خواهم آ نگونه که خود می خواهم عبادت شوم نه آن گونه که تو می خواهی امام صادق علیه السلام امت سرکش و گناه کار را به شیطان تشبیه می فرمایند و شرط قبولی عمل نزد خداوند را بیان می فرمایند، این شرط چیست؟
الف) آن گونه که خداوند به آنان دستور داده است فرمان خدا را بجا آورند.
ب) ولایت امامی را که به ولایت او دستور یافته اند، گردن نهند.
ج) از دری که خدا و رسولش برای ایشان گشوده اند، وارد شوند.
د) همه موارد.
-9 در زیارت جامعه کبیره سر سپاری به آستان ولایت اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله عامل کدام یک از موارد زیر معرفی نشده است؟
الف) خداوند نشانه های روشن دین را به ما می آموزد و دنیای تیره و تباه ما را اصلاح می کند.
ب ) کلمه توحید تمام و کامل می شود و نعمت دین عظیم و بزرگ می گردد.
ج ) توفیق شب زنده داری و نماز نافله و رسیدن به مقام پسندیده نصیب انسان می شود.
د ) فرمانبری های واجب دینی با پذیرش ولایت اهل بیت پیامبر مورد قبول خدا قرار می گیرد.
-10 در زیارت حضرت صاحب الامر علیه السلام که در مفاتیح الجنان ذکر شده است نتیجه سرتافتن از ولایت امام زمان و جهل
نسبت به معرفت حضرت و انتخاب دیگران در جایگاه آن امام همام چه نتیجه ای خواهد داشت؟
الف) خداوند او را به صورت در آتش می افکند.
ب) خداوند هیچ عملی را از او نمی پذیرد.
ج) در روز قیامت پر کاهی در ترازوی اعمال او نمی نهند.
د) همه موارد.
-11 در جنگ احد وقتی مسلمانان در آستانه پیروزی غافلگیر شدند و از پشت مورد حمله لشگر خالد بن ولید قرار گرفتند با
شنیدن شایعه شهادت پیامبر صلی الله علیه و آله همه اصحاب پیامبر از ترس جان پا به فرار گذاشتند و گریختند به جز امیر مؤمنان علی علیه السلام و یکی از اصحاب نام این صحابی جوانمرد که شهید شد چه بود؟
الف) ابوبکر
ب) عمر
ج) ابو عبیده جراح
د) ابودجانه انصاری
-12 امیرالمؤمنین علیه السلام همواره فرزندان دیگرش را سپر بلای حسن و حسین علیهم السلام قرار میداد و در جنگها از این دو بزرگوار مراقبت می فرمود. کدام یک از موارد زیر جز دلائل این کار حضرت امیر علیه السلام ذکر نشده است؟
الف) چون در مثال، سایر فرزندان حضرت به منزله دست اویند و حسن و حسین علیهم السلام به منزله چشم ایشان و آن جناب بوسیله دست ازچشم خویش مراقبت می فرمود.
ب) چون پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرموده بودند مؤمن نیست کسی که مرا بیش از خودش، خانواده مرا بیش از خانواده خود، خاندان مرا بیش از خاندان خود و منسوبین مرا بیش از منسوبین خود دوست نداشته باشد.
ج) چون علاقه علی علیه السلام به حسنین علیهم السلام از آن رو بود که آنان پسران پیامبر بودند و حضرت حاضر بود فرزندان خود را فدای فرزندان رسول خدا کند.
د) همه موارد__

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *