کد:A-1064

2

 

A-1064سخنرانی های قاسمی در ماه صفر 83
« بسم الله الرحمن الرحیم »
اوصاف مومنین از دیدگاه امیرالمومنین (ع)
شب گذشته ضمن نقل از مرحوم سید رضی در نهج البلاغه حدود 5 صفت را برای مومن از زبان امیرالمومنین بیان و ترجمه کردیم .
صفت اول : مومن روی گشاده ، لبی خندان ، و قلبی محزون دارد .
صفت دوم : شرح صدر مومن بالاست یعنی ظرفیت دارد ، جنبه دارد ، تأملش بالاست .
صفت سوم : خارترین چیزها در دنیا در نزد مومن هوای نفسش است .
نه تنها مومن خودخواه نیست اهل هوای نفس نیست ، خود محور هم نیست . بلکه خدا خواه و خدا محور است . پست ترین چیزها در نزد او هوای نفسش است . 4- از برتری طلبی و حب جاه بدش می آید چرا که خطرناکترین چیز برای هدف مومن مشهور شدنش است بخصوص اینکه در مشهور شدنی که خودش محور باشد بعضی از بزرگان قانون را رعایت می کنند که اگر کسی دنبال مقامی آمد به او مقام ندهید او قابلیت و لیاقت این مقام را ندارد . در حدیث قدسی داریم که خدا به دنیا خطاب می کند و می گوید ای دنیا هر کس که به سراغت آمد به او نده . خادم آن کسی باش که به سراغ تو نمی آید.
شهید قدسی نقل می کردند در قم مدرسه ای تأسیس کردند که افراد بزرگی مانند مرحوم بهشتی در آن تدریس می کردند در این زمان طلبه ای بود که درسش ظاهراً خوب بود به او پیشنهاد کردند برود و در آنجا درس بدهد ایشان زیر بار نرفت . شهید قدوسی مدرسۀ دیگری نیز برای خواهران داشتند طلبه جوان پیشنهاد کرد که من در این مدرسه درس بدهم. شهید قدوسی فرمودند اگر می خواهی درس بدهی در همین مدرسه برادران درس بده . خلاصه ایشان به مدرسه خواهران رفتند برای درس دادن. زن داشتند ، زن دیگر هم گرفتند . شهید قدوسی قسم خوردند که اگر کسی دنبال پست و مقام آمد به او ندهم . او آدم اهلی نیست . ولو در درس دادن به او اطمینان نکنند . این ملاک خوبی است که اگر کسی شناخته شده باشد و بگوید تعهد و تخصص دارد و در مدیریت توان آن را نیز دارم به او بدهیم . مثل حضرت یوسف (ع) که به پادشاه مصر گفتند : انی حفیظ علیم هم متخصص هستم و هم متعهد به اصطلاح امروز مرا وزیر امور اقتصادی و دارایی کشور کن .من هم تخصص دارم و هم تعهد . خوب آن طهارت ، پاکی ، تقوا و صبری که حضرت یوسف داشت و روحش از مسائل دنیایی تطهیر بود با کسی که بنده آلوده است فرق می کند .مومن از شهرت بدش می آید اما اگر بر اساس کارش بر سر زبانها افتاد خدا این موهبیت رابه او داده و او باید استقبال کند برای رشد خودش نه برای گرفتن خودش و مغرور و متکبر شدنش . مومن از اینکه کاری انجام دهد که به گوش دیگران برسد این کار را دشمن می دارد ، سمعه را .
سمع یعنی کاری انجام دهد که به گوش دیگران برسد کاری ندارد خدا می بیند یه نه ، اجر و ثوابی دارد یانه . دنبال خدا نیز . فقط می خواهد مردم بشنوند که او کار خوب انجام می دهد . او مسجدی است اهل نماز، احسان ، خیرات و خدمت است مومن اهل این نیست مومن کارش را برای خدا انجام می دهد و بدنبال خدا طلبی است نه شهرت طلبی . یک جمله ای برای من نوشتند مومن شرح صدرش باید بالا باشد و صبرش زیاد باشد یعنی اینکه کسی به او ظلم کند تحملش بالا باشد و ساکت بماند .بین اون گذشت هایی که حرف زدیم یعنی مومن تحمل کند در جایی است که سازندگی دارد. روایاتی داریم که با آدم متکبر متکبرانه برخورد کنیم بله یک وقت است که من می دانم که اگر با آدم متکبر صبورانه برخورد کنم یعنی سلام کنم جلوی پایش بلند شوم این از خر شیطان پایین می آید شرمند ه می شود می گوید من به او سلام نمی کنم ولی او به من سلام می کند اوخجالت می کشد دیگر سلام می کند این تواضع شما راه علاج تکبر اوست اما گاهی اوقات شما هرچه تواضع می کند او تکبر می ورزد این جا دستور دین تواضع نیست می گوید با آدم متکبر ، متکبرانه برخورد کن پس ما باید خودمان زیرک باشیم و جایگاه گذشت ، عفو و تحمل کردن را بدانیم ، زن وشوهر باید همدیگر را تحمل کنند و در زندگی امروز مشکلات سنگینی که در جامعه حاکم است کمتر زندگی است که زن وشوهر باهم مشکلات نداشته باشند . سختی نداشته باشند و محرومیت نداشته باشند خصوصاً مردم محروم پایین و متوسط جامعه که مشکل ها یی دارند ، خوب منفورترین چیزها نزد خدای متعال طلاق است خدا می گوید تو با دو تا از مشکلات زندگیت کنار نیامدی ؟ شوهرت محرومیت دارد تحمل کن خدا بسیار بسیار در جای دیگر اجر عظیم می دهد . کنار زندگی خانواده هایی هستند که خانم مردش و اخلاق به او را تحمل می کند و از طرفی آقا خانمش راتحمل می کند خیلی عجیب است دوستان می دانید ما باید دنبال چی باشیم خوب مطلق که ما ها نیستیم بد مطلق هم که نیستیم این قائده زناشویی یک راه سومی هم هست اگر خوبی های خانم ها بیشتر از بدیهای او است آدم خوبی است رفیق هم همینطور .آقایی آمد می خواست زنش را طلاق بدهد دید پیامبر از زنی که ایشان را اذیت می کند تعریف می کند پاشد و رفت در حالی که می رفت از پیامبر پرسید شما کاری داشتید یارسول ال.. من جوابم را گرفتم من آمدم زنم را طلاق بدهم دیدم خانمی که شما دارید به شما بدی می کند شما تحمل می کنید تعریفش را هم می کنید خانم من خیلی خوبی دارد یعنی اگر خانم آدم خوبی هایش به بدیهایش می چربد باید باهم زندگی کنند توقع این نیست که خانم باید مطلق خوبی ها باشد بعضی از جوانها دنبال همسری هستند که خدا هنوز خلق نکرده قصه هزار و یک شب حرف می زند ده تا جامی رفت شرط های عجیبی داشت ترک نباشه …شاید الان فقط به کسی که بااو زندگی کند حاضراست .ولی دیگه به او زن نمی دهن . اگر رفیق آدم 4 تا خوبی دارد 3 تا بدی ، آدم خوبی است خوبی ها بربدیها می چربد. خانم وآقا اگر اینجورند باید زندگی را باصفا و محبت بگذراند واجب ادای حق پدر و مادر صحبت کردیم فرزندان هم حق و حقوقی دارند که باید رعایت شود . دین یک طرفه سفارش نکرده امشب که رفتید دعای 24 و 25 صحیفۀ سجادیه را بخوانید امام سجاد وظایف آنها را در قالب دعا بیان کرده است از این طرف می نویسند پدر و مادر ظلم می کند از آن طرف می نویسند فرزند ظلم می کند من بعید می دانم اهل هیئتی روی پدر و مادر .من بعید می دانم اهل هیئتی به بچه های ظلم کنند. به همان اندازه که ظلم نسبت به پدر و مادر از جانب فرزند مذمت شده و گناه است از جانب پدر و مادر هم اگرظلم شود گناه است هر دو معصیت است فرقی ندارد خوب می گوید در خانواده چکار کنیم بدی بچه ها را تأمل کنیم بله اگر با تحمل ما صفا و صمیمیت برقرار می شود ، فرزند اصلاح می شود ، بله سکوت می کنیم چون هر چه مقابله به مثل کنیم وضعیت بدتر می شود . غلط ها را کنار هم بگذاریم می شود 2تا غلط . ما متأسفانه مشاور خانوادگی نداریم اخلاق، تربیتی ، به حرف اینکه من سخنران هستم نمی توانم و از دستم بر نمی آید لذا خیلی موقع ها از من خاسته می شود برای مسائل تربیتی صحبت کنم می گویم نمی آیم چون از عهده من بر نمی آید اهلش نیستم تخصص ندارم . خودم گیر بزرگی دارم متخصص روانشناپس درسش را خوانده می داند الان پسر بچه ای که 18 ساله است جریح است روانشناس می گوید اقتضای سنش است باید تحمل کنی تا درست شود . 6 ماه بگذرد درست می شود . بدون اینکه شما مقابله کنی هم صفا و صمیمیت خانواده را داری و هم بچه ات را داری . مانباید توقع زیاد از جوان داشته باشیم . جوان در عین حال که جوان است تجربه اش کم است زود عصبانی می شود . پدر و مادر باید تحمل کنند و درس به او بدهند یک مقدار شکر هم اقتضای زمان و سنش است اگر مشورت کنی درست می شود . پس سوءاستفاده نشود بفهمید کجا اهل گذشت باشید و کجا نباید باشید این را باید تشخیص بدهید .
5- تأویل غَمّهُ مومن غم و اندوهش طولانی است یعنی مومن دائماً در غم فراغ خدا و غم اخرت یک روح محزون دارد نه اینکه اخمو است و غم و اندوه دارد همه اش نگران است نه هاله ای روحش را گرفته است از پیامبر روایت شده دائماً مومن ترسی دارد آن هم در روح و قلبش بخاطر سوءعاقبت .
6- بعید هَمّه مومن همت والایی دارد دوستان ، دین ما یکی از برنامۀ مهم تربیتی اش این است که انسانها را صاحب همت عالی کند لذا امام صادق (ع) در دعا از خداوند می خواهد خدایا عالی ترین همت هارا روزی من کن سخنران شدن هدف نیست ، یک روزی به رفیقم گفتم دوست دارم یک روزی مثل شما رانندگی کنم آدم اگر دنبال چیزهای کوچک باشد به او میدهند . دوستان خدا به ما می گه اگر به من نرسید آرام نمی شوید شخصی رفته بود صندوق قرض الحسنه وام بگیرد گفته بودند ضامن می خواهد گفت ضامن من خداست . گفت کسی را بیاور که من بشناسم من که خدا را نمی شناسم . وقتی او را نشناسم از غیر خدا همت دارم لذا همت عالی از اوصاف اهل ایمان است که امیرالمومنین می فرماید.
1 – از کجا بدانیم همتمان عالی است آیا نشانه هایی دارد؟ در روایت ما نشانه هایی را ذکر کردند تا خود و دیگران را شناسایی کنیم و بدانیم صاحب همت عالی هستیم یا نه
2 – اگر از انسان کارهای خوب سر بزند بداند همتش عالی است .
مولایمان حضرت علی (ع) می فرماید : کسی که در زندگی قناعت پیشه است و حریص نیست همت عالی دارد . دست نزد کس و ناکس دراز نکنی و قناعت پیشه کن و آبرویت را به خطر بیانداز .
3 – کرامت و آقا منشی و در مقابل بعضی از افراد روح گدامنشی دارند .بعضی ها روح قوی دارند کریم هستند از دنیا به اندازه بخور و نمیراستفاده می کنند .
4 – یکی دیگر از نشانه های همت عالی غیرت ورزی ( به جا می باشد ) .
5 – شجاعت .
6 – احسان به مردم .
در سوره قصص آمده همان طور که خدا به شما خوبی می کند شما به مردم خوبی کنید اثر خوبی و نتیجه آن به شما برمی گردد .
نشانه دون همتی :
یکی از نشانه های آن حسادت ورزیدن است دیدید روانشناسان وقتی می خواهند صفات درونی ما را شناسایی کنند ده سوال می پرسند در سوالات ما به ضعف خودمان پی می بریم .
از نشانه های دون همتی این است که از نعمتی که خدا به دیگران داده حسد بورزیم چرا به نعمت های خودمان نگاه نکنیم خدا کند که انسان هر چه دارد ظاهری و باطنی خوشحال باشد اگر خدا صلاح بداند از فضل خودش به ما هم می دهد .
دومین نشانه دون همتی ، شکم پرستی است یک عده زندگی می کنند که کار کنند و بخورند و می خوردند که کار کند . دیدند حماری را که دور چرخ آسیاب می چرخد چشمش را بسته اند سوال کردند چرا چشمش را بستی ؟ گفت تا نفهمد که مسافتی را طی نکرد و خسته نشود . چرا زنگوله ای به او بستی ؟ وقتی زنگوله از صدا افتاد می فهمم ایستاده تکانش می دهم تا برود . طلبه پرسید شاید حیوان ایستاده باشد و سرش را تکان بدهد از کجا می فهمی که حرکت می کند آسیابان گفت ببخشید حمار ما درس طلبگی نخوانده است و شکم پرستی خیلی عجیب اما اولیای خدا می خورند که شیرو بگیرند وخدمت خلق کنند .
بخورید و به دیگران هم بخورانید
بخورید و تقوا بورزید
بخورید و عمل صالح انجام دهید
بخورید و شکر کنید
یعنی کنار هر لقمه ای از ما تعهد انسانی می گیرند یعنی خودما خوردن حیوانی نکنیم انسانیت ما در خوراک نیست .
امام علی (ع) قتاتی را حفر کردند آب زد بالا ، بالای قتات نشستند قلم و کاغذ خواستند تا وقف فقرا کنند شما می دانید 25 قناعت حفر کردند برای فقرا امام علی (ع) با این کار دستی در چرخش اقتصاد جامع داشت آقا کار می کرد خیلی هم کار می کرد آنقدر نخلستان ها آباد کرد آنقدر قناعت حفر کرد .
آقای هاشمی رفته بود عربستان در محلی بنام برٌ علی چاه امیرالمومنین در منطقه کویری بود که همه جا خشک شده بود ولی هنوز چاهی که علی (ع) حفر کرده بود آب داشت چه دست با برکتی که بعد 1400 سال هنوز آب گوارا دارد. وقتی آمد چاه را حفر و وقف نمود . به غلامش فرمود چه داری برای خوردن غلام گفت نان و کدو گفتند بیاور علی (ع) 2 تا 3 لقمه بیشتر نخور ودست گذاشت بر شکمشان و فرمودند وای به حال کسی که از طریق شکمش جهنمی شود
شکمی که با 4 لقمه حلال سیر می شود چرا حرام خورد ؟
خدایا به ما همت عالی مرحمت فرما .
یکی از راه هایی که می توانی بسنجی همت عالی را، ببین چقدر در دعاهایت هست در دعاها چه می خواهی ؟ آیا دردعاها چه می خواهی ؟ آیا در دعاها شکم پرستی دنیا را می خواهی یا حسن خلق ، شجاعت ، سخاوت ، شرح و صدر و غیره . بدان که به مسائل معنوی توجه داری که همت عالی است هر چه برای خودت می خواهی برای دیگران هم بخواه
در حرم آقا امام رضا چیزهای خوب بخواهید ، دنیا را دیگران هم می توانند بدهند در دعاها خیلی دقت کنید امام زمان را دیدند که در طواف این دعا را می خواند الهی من لی غیرک خدایا من کسی جز تو ندارم تو همۀ دارایی منی .
« والسلام »

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *