گزارش مناسبت فاطمیه اول 1390 مرکز شریعتی
گزارش مناسبت اجرا شده توسط کلوپ مناسبت در کانون شریعتی
نوع مناسبت: شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها زمان: ساعت18 الی 20
تاریخ: پنجشنبه 25/1/90
 نحوه دعوت :
• بنر : نصب روی سردر کانون
• پوستر تبلیغات A3رنگی: نصب تعداد 6عدد در کتابخانه و تالارهای قرائت خانه
• پوستر تبلیغات A3 سیاه و سفید : نصب تعداد 200 عدد در محل
• پوستر تبلیغات A6سیاه و سفید : تعداد 250 عدد پخش در کلاسهای آموزشی گلها
• ارسال sms
 مدعوین : به صورت عام (خانوادگی)
 تعداد میهمانان:
• 90 نفر
• 11 نفر کودکان
 نوع پذیرایی:
• چای
• میکادو
• خرما
 تعداد خدمتگذاران :11 نفر
 ترتیب اجرای برنامه: زمان اجراء برنامه :
• پخش کلیپ دعای صنمی قریش ……………………………………………………………… 18:20 الی 18:30
• سخنرانی آقای . …………………………………………………………………………… 18:30 الی 19:30
• پخش کلیپ سخنرانی آیت ا… وحیدخراسانی……………………………………………. 19:30 الی 19:40
• مداحی آقای…………………………………………………………………………………. 19:40 الی 20:00
• پخش دعای فرج…………………………………………………………………………… ……….. 20:00 الی 20:05

گزارش مناسبت فاطمیه اول 1390 مرکز شریعتی
گزارش مناسبت اجرا شده توسط کلوپ مناسبت در کانون شریعتی
نوع مناسبت: شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها زمان: ساعت18 الی 20
تاریخ: جمعه 26/1/90
 نحوه دعوت :
• بنر : نصب روی سردر کانون
• پوستر تبلیغات A3رنگی: نصب تعداد 6 در کتابخانه و تالارهای قرائت خانه
• پوستر تبلیغات A3 سیاه و سفید : نصب تعداد 200 عدد در محل
• پوستر تبلیغات A6سیاه و سفید : تعداد 250 عدد پخش در کلاسهای آموزشی گلها
• ارسال sms
 مدعوین : به صورت عام (خانوادگی)
 تعداد میهمانان:
• 120 نفر
• 8 نفر کودکان
 نوع پذیرایی:
• چای
• میکادو
• خرما
• ساندویچ فلافل
 تعداد خدمتگذاران : 11 نفر
 ترتیب اجرای برنامه: زمان اجراء برنامه :
• پخش کلیپ دعای صنمی قریش …………………………. 18:30 الی 18:40
• قرائت قرآن ………………………….. 18:40 الی 50: 18
• سخنرانی آقای……………………. 18:50 الی 20:00
• مداحی آقای………………………. 20:00 الی 20:20
• پخش کلیپ دعای فرج …………. 20:20 الی 20:25

گزارش مناسبت فاطمیه اول1390 مرکز شریعتی
گزارش مناسبت اجرا شده توسط کلوپ مناسبت در کانون شریعتی
نوع مناسبت: شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها زمان: ساعت18 الی 20
تاریخ: شنبه 27/1/90
 نحوه دعوت :
• بنر : نصب روی سردر کانون
• پوستر تبلیغات A3رنگی: نصب تعداد 6 در کتابخانه و تالارهای قرائت خانه
• پوستر تبلیغات A3 سیاه و سفید : نصب تعداد 200 عدد در محل
• پوستر تبلیغات A6سیاه و سفید : تعداد 250 عدد پخش در کلاسهای آموزشی گلها
• ارسال sms
 مدعوین : به صورت عام (خانوادگی)
 تعداد میهمانان:
• 160 نفر
• 13 نفر کودکان
 نوع پذیرایی:
• چای
• میکادو
• خرما
• ساندویچ فلافل
 تعداد خدمتگذاران : 8 نفر
 ترتیب اجرای برنامه: زمان اجراء برنامه :
• پخش کلیپ های عزاداری…………………. 18:20 الی 18:30
• پخش کلیپ دعای صنمی قریش……………………… 18:30 الی 18:40
• سخنرانی آقای……………….. 18:40 الی 19:30
• پخش کلیپ سخنرانی آقای وحید…………….. 19:30 الی 19:40
• پخش کلیپ سخنرانی آقای معاونیان…………….. 19:40 الی 19:45
• مداحی آقای………………… 19:45 الی 20:05
• پخش کلیپ دعای فرج …………………… 20:05 الی 20:10

گزارش مناسبت اجرا شده توسط کلوپ مناسبت در کانون شریعتی
نوع مناسبت : شهادت حضرت زهرا (سلام الله علیها) گزارش کلوپ : تدارکات
تاریخ :25 ، 26 ، 27 /1 /90
ساعت کارکرد : 6 ساعت

 گزارش کلوپ تدارکات در مناسبت فاطمیه اول :

1. تهیه چای
تعداد: برای 200 نفر
2. چیدن میکادو
3. چیدن خرما
4. پذیرایی با چای و خرما و میکادو در هنگام ورود از میهمانان
5. راهنمایی کردن مدعوین به سمت تالار پذیرایی و تالار اجرای برنامه
6. پذیرایی با ساندویچ فلافل هنگام خروج میهمانان از سالن

گزارش مناسبت اجرا شده توسط کلوپ مناسبت در کانون شریعتی
نوع مناسبت : شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها گزارش کلوپ : غرفه کودک
تاریخ : 25/1/90
ساعت کارکرد : 2ساعت

 گزارش کلوپ طراحی غرفه کودک در فاطمیه اول :

1. آموزش : طرح سوالاتی در رابطه با حضرت زهرا سلام الله علیها و بیان پاسخ های معرفتی
2. قصه : بیان قصه هایی پیرامون فضائل حضرت زهرا سلام الله علیها و ماجرای شوم هجوم به بیت خانم سلام الله علیها
3. پذیرایی : با بیسکوئیت ،شکلات
4. نقاشی : فکری مرتبط با ایام همراه نقاشی
5. آموزش : شعر

گزارش مناسبت اجرا شده توسط کلوپ مناسبت در کانون شریعتی
نوع مناسبت : شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها گزارش کلوپ : غرفه کودک
تاریخ : 26/1/90
ساعت کارکرد : 2ساعت

 گزارش کلوپ طراحی غرفه کودک در فاطمیه اول :

1. صحبت : یادآوری سوره کوثر و ارتباط سوره با حضرت زهرا سلام الله علیها و قصه نزول آن
2. نقاشی : بر روی سفره پیرامون قصه شوم هجوم و همچنین نوشتن نامه به خانم یا منتقم ایشان حضرت حجه علیه السلام
3. آموزش : صلوات حضرت زهرا سلام الله علیها توسط بازی با کارتها
4. مسابقه : با هدف یادگیری صلوات
5. پذیرایی : با کیک و ساندویچ
6. یادبود : کارتهای صلوات و نامه ها و نقاشی های کشیده شده بر سفره

گزارش مناسبت اجرا شده توسط کلوپ مناسبت در کانون شریعتی
نوع مناسبت : شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها گزارش کلوپ : غرفه کودک
تاریخ : 27/1/90
ساعت کارکرد : 2ساعت

 گزارش کلوپ طراحی غرفه کودک در فاطمیه اول :

1. روشن کردن شمع در عزای بانوی دو عالم و مشارکت دادن بچه ها
2. کاردستی : درست کردن درب خانه حضرت زهرا سلام الله علیها ، یاس به یاد حضرت زهرا سلام الله علیها و پروانه به یاد حضرت محسن علیه السلام
3. تمرین : سوره کوثر و صلوات
4. پذیرایی : بیسکوئیت و ساندویچ
5. یادبود : مداد نوکی و کاردستی

گزارش مناسبت فاطمیه دوم 1390مرکز شریعتی
گزارش مناسبت اجرا شده توسط کلوپ مناسبت در کانون شریعتی
نوع مناسبت: شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها زمان: ساعت18 الی 20
تاریخ: چهارشنبه 14/2/90
 نحوه دعوت :
• پوستر تبلیغات A3سیاه و سفید: نصب تعداد 200 عدد در محل ، و نصب در کتابخانه و تالارهای قرائت خانه
• پوستر تبلیغات A6سیاه و سفید : تعداد 300 عدد پخش در کلاسهای آموزشی گلها
• ارسال sms
 مدعوین : به صورت عام (خانوادگی)
 تعداد میهمانان:
• 100 نفر
• 8 نفر کودکان
 نوع پذیرایی:
• چای
• میکادو
• خرما
• شله زرد
 تعداد خدمتگذاران : 11 نفر
 ترتیب اجرای برنامه: زمان اجراء برنامه :
• پخش کلیپ دعای صنمی قریش ……………………………………………………………… 18:30 الی 18:40
• پخش کلیپ از امیدواران…………………………………………………………………………. 18:40 الی 18:43
• پخش کلیپ از امیدواران…………………………………………………………………………. 18:43 الی 18:46
• پخش کلیپ از امیدواران…………………………………………………………………………. 18:46 الی 18:50
• سخنرانی آقای………………………………………………………………………….. 18:50الی 19:30
• مداحی آقای………………………………………………………………………………… 19:30 الی 20:00
• پخش دعای فرج…………………………………………………………………………… ………. 20:00 الی 20:05

گزارش مناسبت فاطمیه دوم1390 مرکز شریعتی
گزارش مناسبت اجرا شده توسط کلوپ مناسبت در کانون شریعتی
نوع مناسبت: شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها زمان: ساعت18 الی 20
تاریخ: پنج شنبه 15/2/90
 نحوه دعوت :
• پوستر تبلیغات A3سیاه و سفید: نصب تعداد 200 عدد در محل ، و نصب در کتابخانه و تالارهای قرائت خانه
• پوستر تبلیغات A6سیاه و سفید : تعداد 300 عدد پخش در کلاسهای آموزشی گلها
• ارسال sms
 مدعوین : به صورت عام (خانوادگی)
 تعداد میهمانان:
• 105 نفر
• 8 نفر کودکان
 نوع پذیرایی:
• چای
• میکادو
• خرما
 تعداد خدمتگذاران : 9 نفر
 ترتیب اجرای برنامه: زمان اجراء برنامه :
• پخش آیاتی از سوره مبارکه مومنون………………………………………………………… 18:30 الی 18:40
• پخش کلیپ دعای صنمی قریش …………………………………………………………….. 18:40 الی 18:50
• سخنرانی آقای مهندس………………………………………………………………. 18:50 الی 19:30
• مداحی آقای………………………………………………………………………………… 19:30 الی 19:55

گزارش مناسبت فاطمیه دوم 1390مرکز شریعتی
گزارش مناسبت اجرا شده توسط کلوپ مناسبت در کانون شریعتی
نوع مناسبت: شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها زمان: ساعت18 الی 20
تاریخ: جمعه 16/2/90
 نحوه دعوت :
• پوستر تبلیغات A3سیاه و سفید: نصب تعداد 200 عدد در محل ، و نصب در کتابخانه و تالارهای قرائت خانه
• پوستر تبلیغات A6سیاه و سفید : تعداد 250 عدد پخش در کلاسهای آموزشی گلها
• ارسال sms
 مدعوین : به صورت عام (خانوادگی)
 تعداد میهمانان:
• 140 نفر
• 13 نفر کودکان
 نوع پذیرایی:
• چای
• میکادو
• خرما
 تعداد خدمتگذاران : 10 نفر
 ترتیب اجرای برنامه: زمان اجراء برنامه :
• پخش آیاتی از سوره مبارکه مومنون…………………………………………………………. 18:30 الی 18:35
• پخش کلیپ دعای صنمی قریش………………………………………………………………. 18:35 الی 18:45
• سخنرانی آقای……………………………………………………………… 18:45 الی 19:30
• مداحی آقای…………………………………………………………………………………. 19:30 الی 20
• پخش کلیپ دعای فرج …………………………………………………………………………… 20 الی 20:05

گزارش مناسبت اجرا شده توسط کلوپ مناسبت در کانون شریعتی
نوع مناسبت : شهادت حضرت زهرا (سلام الله علیها) گزارش کلوپ : تدارکات
تاریخ : 16 ،15 ،14 /2 /90
ساعت کارکرد : 6 ساعت

 گزارش کلوپ تدارکات در مناسبت فاطمیه دوم :

1. تهیه چای
تعداد: برای 200 نفر
2. چیدن میکادو
3. چیدن خرما
4. پذیرایی با چای و خرما و میکادو در هنگام ورود از میهمانان
5. راهنمایی کردن مدعوین به سمت تالار پذیرایی و تالار اجرای برنامه

گزارش مناسبت اجرا شده توسط کلوپ مناسبت در کانون شریعتی
نوع مناسبت : شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها گزارش کلوپ : غرفه کودک
تاریخ : 14/2/90
ساعت کارکرد : 2ساعت

 گزارش کلوپ طراحی غرفه کودک در فاطمیه دوم :

1. آموزش : صلوات حضرت زهرا سلام الله علیها و سوره کوثر
2. قصه : بیان شهادت حضرت رسول صلی الله علیه و آله و ماجرای حمله و جسارت به خانه وحی و شدت علاقه و حب حضرت رسول صلی الله علیه و آله و خدا به علی علیه السلام و فاطمه سلام الله علیها
3. پذیرایی : با شیرین عسل ، ساندیس ، شعله زرد
4. کاردستی : درست کردن پیشانی بند یا فاطمه الزهرا
5. آموزش : بیان اسامی زهرا و محدثه همراه با مفاهیم آنها

گزارش مناسبت اجرا شده توسط کلوپ مناسبت در کانون شریعتی
نوع مناسبت : شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها گزارش کلوپ : غرفه کودک
تاریخ : 15/2/90
ساعت کارکرد : 2ساعت

 گزارش کلوپ طراحی غرفه کودک در فاطمیه دوم :

1. صحبت : اشاره به سوره قدر و ارتباطش با حضرت زهرا سلام الله علیها و اینکه با دعا بر امام زمان علیه السلام و صدقه دادن برای سلامتی ایشان میتوان حضرت زهرا سلام الله علیها را شاد کرد
2. آموزش : توضیح حدیث “فاطمه بضعه منی …”
3. پذیرایی : با شیرین عسل و ساندیس
4. کاردستی : قاب دیواری جهت یادآوری لعن بر قاتلین

گزارش مناسبت اجرا شده توسط کلوپ مناسبت در کانون شریعتی
نوع مناسبت : شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها گزارش کلوپ : غرفه کودک
تاریخ : 16/2/90
ساعت کارکرد : 2ساعت

 گزارش کلوپ طراحی غرفه کودک در فاطمیه دوم :

1. کاردستی : درست کردن شمع
2. آموزش : بیان معنی اسم فاطمه سلام الله علیها
3. پذیرایی : کیک و اسمارتیز
4. مسابقه : مفاهیم دو روز گذشته اجمالا بیان شد و از بچه ها در این باره سوال پرسیده شد
5. یادبود : پاکن مدادی

 ا

گزارش مناسبت اجرا شده توسط کلوپ مناسبت در کانون شریعتی
نوع مناسبت : شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها گزارش کلوپ : غرفه کودک
تاریخ : 14/2/90
ساعت کارکرد : 2ساعت

شرح فعالیت غرفه کودک:

مواد لازم : مقوای مشکی ، روبان ، چسب مایع ،عبارت تایپ شده یا فاطمه الزهرا بر روی برگه

در ابتدا تکرار و یادآوری سوره کوثر و صلوات حضرت زهرا سلام الله علیها به صورت همخوانی در کلاس انجام شد.
مقوای مشکی در ابعاد مستطیل شکل بریده و به همراه عبارت تایپ شده و بریده شده یا فاطمه الزهرا در اختیار کودکان قرار داده شد تا عبارت را روی مقوا بچسبانند.دو سر مقوا توسط پانچ سوراخ شد تا روبان از درونش رد شود و کودکان به عنوان سر بند از آن استفاده کنند.در آخر به آنها پیشنهاد گشت در روز شنبه به همراه مادرانشان در حالیکه این سر بندها رابه پیشانی دارند در دسته عزاداران فاطمی شرکت کنند.
برای کودکان ماجرای شهادت حضرت رسول صلی الله علیه و آله بیان شد و شدت علاقه و حب حضرت به علی علیه السلام و فاطمه ی زهرا سلام الله علیها که خود دلیل موجهی برای بغض و کینه ی دشمنان و حمله به خانه ی ایشان پس از رسول خدا صلی الله علیه و آله بود ، بازگو گردید.
اسامی حضرت زهرا سلام الله علیها برشمرده شد و به انتخاب بچه ها اسامی زهرا و محدثه بیشتر مورد بررسی قرار گرفت بدین صورت که معانی آنها برای بچه ها بیان شد.

گزارش مناسبت اجرا شده توسط کلوپ مناسبت در کانون شریعتی
نوع مناسبت : شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها گزارش کلوپ : غرفه کودک
تاریخ : 15/2/90
ساعت کارکرد : 2ساعت

شرح فعالیت غرفه کودک:

مواد لازم : مقوای طلایی ،کارت پستال ، چسب مایع

در ابتدا به سوره قدر و ارتباط این سوره با حضرت زهرا سلام الله علیها اشاره شد.
مقوای طلایی در ابعاد مستطیل شکل بریده و همراه کارت های حضرت زهرا سلام الله علیها در اختیار کودکان قرار داده شد تا کارت ها را روی مقواها بچسبانند و با همان مقوا آویزی برای آن درست کنند.در حین انجام کاردستی حدیث ” فاطمه بضعه منی من اذاها فقد اذانی و من اذانی فقد اذی الله “که بر روی کارتها نوشته شده بود مورد بررسی معنایی و بحث و گفتگو قرار گرفت.
در اواسط برنامه با شیرین عسل و ساندیس از بچه ها پذیرایی شد.
ضمن توضیح اینکه خشنودی خدا در خشنودی حضرت زهرا سلام الله علیها است این سوال برای بچه ها طرح شد که برای خشنودی حضرت زهرا سلام الله علیها چه میتوان کرد؟
بعد از شنیدن پاسخ های بچه ها در باب این سوال یکی ازمهم ترین راه های خشنود کردن حضرت زهرا سلام الله علیها این چنین بیان شد : توجه زیاد به دعا برای سلامتی و تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام و صدقه دادن برای سلامتی ایشان و …

گزارش مناسبت اجرا شده توسط کلوپ مناسبت در کانون شریعتی
نوع مناسبت : شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها گزارش کلوپ : غرفه کودک
تاریخ : 16/2/90
ساعت کارکرد : 2ساعت

شرح فعالیت غرفه کودک:

مواد لازم : جعبه اسمارتیز، گواش مشکی ، کاغذ و مقوای رنگی ، چوب کبریت

بیشترین زمان در این روز به درست کردن کاردستی (شمع )اختصاص یافت.بدین صورت که لوله های اسمارتیزکه از قبل با گواش مشکی رنگ آمیزی شده بود و در لوله ها به اندازه ی سر چوب کبریت سوراخ گردیده بود در اختیار بچه ها قرار گرفت . شعله ی شمع و برگ زیر آن توسط کاغذ های رنگی بریده شد و بچه ها قطعه ها را روی هم چسباندند. به دلیل زیاد بودن تعداد بچه ها انجام کاردستی مدت زیادی به طول انجامید.
در طی درست کردن کاردستی معنی اسم فاطمه برای بچه ها بیان گردید و از بچه ها با کیک و اسمارتیز پذیرایی شد.
مفاهیمی که در دوروز گذشته برای بچه ها گفته شده بود به صورت اجمالی بیان شد و در رابطه با آنها از بچه ها سوال پرسیده شد . بچه ها بار دیگر صلوات حضرت زهرا سلام الله علیها را با همدیگر و با صدای بلند خواندند.
به عنوان یادبود از مراسم این سه روز به بچه ها پاکن مدادی داده شد.

گزارش مناسبت فاطمیه دوم 1390مرکز شریعتی
گزارش مناسبت اجرا شده توسط کلوپ مناسبت در کانون شریعتی
نوع مناسبت: شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها زمان: ساعت18 الی 20
تاریخ: چهارشنبه 14/2/90
 نحوه دعوت :
• پوستر تبلیغات A3سیاه و سفید: نصب تعداد 200 عدد در محل ، و نصب در کتابخانه و تالارهای قرائت خانه
• پوستر تبلیغات A6سیاه و سفید : تعداد 300 عدد پخش در کلاسهای آموزشی گلها
• ارسال sms
 مدعوین : به صورت عام (خانوادگی)
 تعداد میهمانان:
• 100 نفر
• 8 نفر کودکان
 نوع پذیرایی:
• چای
• میکادو
• خرما
• شله زرد
 تعداد خدمتگذاران : 11 نفر
 ترتیب اجرای برنامه: زمان اجراء برنامه :
• پخش کلیپ دعای صنمی قریش ……………………………………………………………… 18:30 الی 18:40
• پخش کلیپ از امیدواران…………………………………………………………………………. 18:40 الی 18:43
• پخش کلیپ از امیدواران…………………………………………………………………………. 18:43 الی 18:46
• پخش کلیپ از امیدواران…………………………………………………………………………. 18:46 الی 18:50
• سخنرانی آقای………………………………………………………………………….. 18:50الی 19:30
• مداحی آقای………………………………………………………………………………… 19:30 الی 20:00
• پخش دعای فرج…………………………………………………………………………… ………. 20:00 الی 20:05

گزارش مناسبت فاطمیه دوم1390 مرکز شریعتی
گزارش مناسبت اجرا شده توسط کلوپ مناسبت در کانون شریعتی
نوع مناسبت: شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها زمان: ساعت18 الی 20
تاریخ: پنج شنبه 15/2/90
 نحوه دعوت :
• پوستر تبلیغات A3سیاه و سفید: نصب تعداد 200 عدد در محل ، و نصب در کتابخانه و تالارهای قرائت خانه
• پوستر تبلیغات A6سیاه و سفید : تعداد 300 عدد پخش در کلاسهای آموزشی گلها
• ارسال sms
 مدعوین : به صورت عام (خانوادگی)
 تعداد میهمانان:
• 105 نفر
• 8 نفر کودکان
 نوع پذیرایی:
• چای
• میکادو
• خرما
 تعداد خدمتگذاران : 9 نفر
 ترتیب اجرای برنامه: زمان اجراء برنامه :
• پخش آیاتی از سوره مبارکه مومنون………………………………………………………… 18:30 الی 18:40
• پخش کلیپ دعای صنمی قریش …………………………………………………………….. 18:40 الی 18:50
• سخنرانی آقای مهندس………………………………………………………………. 18:50 الی 19:30
• مداحی آقای………………………………………………………………………………… 19:30 الی 19:55

گزارش مناسبت فاطمیه دوم 1390مرکز شریعتی
گزارش مناسبت اجرا شده توسط کلوپ مناسبت در کانون شریعتی
نوع مناسبت: شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها زمان: ساعت18 الی 20
تاریخ: جمعه 16/2/90
 نحوه دعوت :
• پوستر تبلیغات A3سیاه و سفید: نصب تعداد 200 عدد در محل ، و نصب در کتابخانه و تالارهای قرائت خانه
• پوستر تبلیغات A6سیاه و سفید : تعداد 250 عدد پخش در کلاسهای آموزشی گلها
• ارسال sms
 مدعوین : به صورت عام (خانوادگی)
 تعداد میهمانان:
• 140 نفر
• 13 نفر کودکان
 نوع پذیرایی:
• چای
• میکادو
• خرما
 تعداد خدمتگذاران : 10 نفر
 ترتیب اجرای برنامه: زمان اجراء برنامه :
• پخش آیاتی از سوره مبارکه مومنون…………………………………………………………. 18:30 الی 18:35
• پخش کلیپ دعای صنمی قریش………………………………………………………………. 18:35 الی 18:45
• سخنرانی آقای……………………………………………………………… 18:45 الی 19:30
• مداحی آقای…………………………………………………………………………………. 19:30 الی 20
• پخش کلیپ دعای فرج …………………………………………………………………………… 20 الی 20:05

گزارش مناسبت اجرا شده توسط کلوپ مناسبت در کانون شریعتی
نوع مناسبت : شهادت حضرت زهرا (سلام الله علیها) گزارش کلوپ : تدارکات
تاریخ : 16 ،15 ،14 /2 /90
ساعت کارکرد : 6 ساعت

 گزارش کلوپ تدارکات در مناسبت فاطمیه دوم :

1. تهیه چای
تعداد: برای 200 نفر
2. چیدن میکادو
3. چیدن خرما
4. پذیرایی با چای و خرما و میکادو در هنگام ورود از میهمانان
5. راهنمایی کردن مدعوین به سمت تالار پذیرایی و تالار اجرای برنامه

گزارش مناسبت اجرا شده توسط کلوپ مناسبت در کانون شریعتی
نوع مناسبت : شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها گزارش کلوپ : غرفه کودک
تاریخ : 14/2/90
ساعت کارکرد : 2ساعت

 گزارش کلوپ طراحی غرفه کودک در فاطمیه دوم :

1. آموزش : صلوات حضرت زهرا سلام الله علیها و سوره کوثر
2. قصه : بیان شهادت حضرت رسول صلی الله علیه و آله و ماجرای حمله و جسارت به خانه وحی و شدت علاقه و حب حضرت رسول صلی الله علیه و آله و خدا به علی علیه السلام و فاطمه سلام الله علیها
3. پذیرایی : با شیرین عسل ، ساندیس ، شعله زرد
4. کاردستی : درست کردن پیشانی بند یا فاطمه الزهرا
5. آموزش : بیان اسامی زهرا و محدثه همراه با مفاهیم آنها

گزارش مناسبت اجرا شده توسط کلوپ مناسبت در کانون شریعتی
نوع مناسبت : شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها گزارش کلوپ : غرفه کودک
تاریخ : 15/2/90
ساعت کارکرد : 2ساعت

 گزارش کلوپ طراحی غرفه کودک در فاطمیه دوم :

1. صحبت : اشاره به سوره قدر و ارتباطش با حضرت زهرا سلام الله علیها و اینکه با دعا بر امام زمان علیه السلام و صدقه دادن برای سلامتی ایشان میتوان حضرت زهرا سلام الله علیها را شاد کرد
2. آموزش : توضیح حدیث “فاطمه بضعه منی …”
3. پذیرایی : با شیرین عسل و ساندیس
4. کاردستی : قاب دیواری جهت یادآوری لعن بر قاتلین

گزارش مناسبت اجرا شده توسط کلوپ مناسبت در کانون شریعتی
نوع مناسبت : شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها گزارش کلوپ : غرفه کودک
تاریخ : 16/2/90
ساعت کارکرد : 2ساعت

 گزارش کلوپ طراحی غرفه کودک در فاطمیه دوم :

1. کاردستی : درست کردن شمع
2. آموزش : بیان معنی اسم فاطمه سلام الله علیها
3. پذیرایی : کیک و اسمارتیز
4. مسابقه : مفاهیم دو روز گذشته اجمالا بیان شد و از بچه ها در این باره سوال پرسیده شد
5. یادبود : پاکن مدادی

 ا

گزارش مناسبت اجرا شده توسط کلوپ مناسبت در کانون شریعتی
نوع مناسبت : شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها گزارش کلوپ : غرفه کودک
تاریخ : 14/2/90
ساعت کارکرد : 2ساعت

شرح فعالیت غرفه کودک:

مواد لازم : مقوای مشکی ، روبان ، چسب مایع ،عبارت تایپ شده یا فاطمه الزهرا بر روی برگه

در ابتدا تکرار و یادآوری سوره کوثر و صلوات حضرت زهرا سلام الله علیها به صورت همخوانی در کلاس انجام شد.
مقوای مشکی در ابعاد مستطیل شکل بریده و به همراه عبارت تایپ شده و بریده شده یا فاطمه الزهرا در اختیار کودکان قرار داده شد تا عبارت را روی مقوا بچسبانند.دو سر مقوا توسط پانچ سوراخ شد تا روبان از درونش رد شود و کودکان به عنوان سر بند از آن استفاده کنند.در آخر به آنها پیشنهاد گشت در روز شنبه به همراه مادرانشان در حالیکه این سر بندها رابه پیشانی دارند در دسته عزاداران فاطمی شرکت کنند.
برای کودکان ماجرای شهادت حضرت رسول صلی الله علیه و آله بیان شد و شدت علاقه و حب حضرت به علی علیه السلام و فاطمه ی زهرا سلام الله علیها که خود دلیل موجهی برای بغض و کینه ی دشمنان و حمله به خانه ی ایشان پس از رسول خدا صلی الله علیه و آله بود ، بازگو گردید.
اسامی حضرت زهرا سلام الله علیها برشمرده شد و به انتخاب بچه ها اسامی زهرا و محدثه بیشتر مورد بررسی قرار گرفت بدین صورت که معانی آنها برای بچه ها بیان شد.

گزارش مناسبت اجرا شده توسط کلوپ مناسبت در کانون شریعتی
نوع مناسبت : شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها گزارش کلوپ : غرفه کودک
تاریخ : 15/2/90
ساعت کارکرد : 2ساعت

شرح فعالیت غرفه کودک:

مواد لازم : مقوای طلایی ،کارت پستال ، چسب مایع

در ابتدا به سوره قدر و ارتباط این سوره با حضرت زهرا سلام الله علیها اشاره شد.
مقوای طلایی در ابعاد مستطیل شکل بریده و همراه کارت های حضرت زهرا سلام الله علیها در اختیار کودکان قرار داده شد تا کارت ها را روی مقواها بچسبانند و با همان مقوا آویزی برای آن درست کنند.در حین انجام کاردستی حدیث ” فاطمه بضعه منی من اذاها فقد اذانی و من اذانی فقد اذی الله “که بر روی کارتها نوشته شده بود مورد بررسی معنایی و بحث و گفتگو قرار گرفت.
در اواسط برنامه با شیرین عسل و ساندیس از بچه ها پذیرایی شد.
ضمن توضیح اینکه خشنودی خدا در خشنودی حضرت زهرا سلام الله علیها است این سوال برای بچه ها طرح شد که برای خشنودی حضرت زهرا سلام الله علیها چه میتوان کرد؟
بعد از شنیدن پاسخ های بچه ها در باب این سوال یکی ازمهم ترین راه های خشنود کردن حضرت زهرا سلام الله علیها این چنین بیان شد : توجه زیاد به دعا برای سلامتی و تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام و صدقه دادن برای سلامتی ایشان و …

گزارش مناسبت اجرا شده توسط کلوپ مناسبت در کانون شریعتی

نوع مناسبت : شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها گزارش کلوپ : غرفه کودک

تاریخ : 16/2/90

ساعت کارکرد : 2ساعت

شرح فعالیت غرفه کودک:

مواد لازم : جعبه اسمارتیز، گواش مشکی ، کاغذ و مقوای رنگی ، چوب کبریت

بیشترین زمان در این روز به درست کردن کاردستی (شمع )اختصاص یافت.بدین صورت که لوله های اسمارتیزکه از قبل با گواش مشکی رنگ آمیزی شده بود و در لوله ها به اندازه ی سر چوب کبریت سوراخ گردیده بود در اختیار بچه ها قرار گرفت . شعله ی شمع و برگ زیر آن توسط کاغذ های رنگی بریده شد و بچه ها قطعه ها را روی هم چسباندند. به دلیل زیاد بودن تعداد بچه ها انجام کاردستی مدت زیادی به طول انجامید.

در طی درست کردن کاردستی معنی اسم فاطمه برای بچه ها بیان گردید و از بچه ها با کیک و اسمارتیز پذیرایی شد.

مفاهیمی که در دوروز گذشته برای بچه ها گفته شده بود به صورت اجمالی بیان شد و در رابطه با آنها از بچه ها سوال پرسیده شد . بچه ها بار دیگر صلوات حضرت زهرا سلام الله علیها را با همدیگر و با صدای بلند خواندند.

به عنوان یادبود از مراسم این سه روز به بچه ها پاکن مدادی داده شد.

گزارش دسته عزاداری فاطمیه توسط کلوپ مناسبت در کانون شریعتی

نوع مناسبت : شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها زمان : ساعت10 الی 13
تاریخ : شنبه 17/2/90

 نحوه دعوت :
• تبلیغات 3A سیاه وسفید : 400 عدد ، نصب در داخل و خارج کانون
• تبلیغات A6 سیاه وسفید : 1000 عدد ، پخش در کلاسهای آموزشی گلها ، بین میهمانان نمایشگاه غرفه ای ، میهمانان مراسم فاطمیه اول و دوم
• قراردادن اطلاعیه در سایت

 مدعوین : به صورت عام (بانوان)

 تعداد میهمانان : 150 نفر

 نوع پذیرایی :
• آب
• شربت
• خرما
• میکادو
• موز

 تعداد خدمتگذاران : 18 نفر

 تعداد اجرا : 1 اجرا

 ترتیب اجرا برنامه :
• تجمع افراد در محل کانون انصار شریعتی وتوزیع پرچم لچکی جیر باچوب میان افراد
• حرکت از محل کانون انصار شریعتی(سه راه طالقانی) به سمت خیابان ملک
• پخش برگه های لعن ( 831 ) وصلوات (1000 ) و ختم قرآن ( 10 ) به همرا ه تسبیح در طول مسیر
• توقف در نزدیکی خیابان ملک وپذیرایی ازمیهمانان و اجرای مداحی توسط جناب آقای …
• برگشت به سمت کانون انصار شریعتی
• راهنمایی میهمانان به سمت نمایشگاه غرفه ای کانون انصار شریعتی
• راهنمایی میهمانان به سمت بیت حضرت سلام الله علیها و اجرای برنامه بیت برای میهمانان
• سخنرانی سرکار خانم …

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *