گزارش مناسبت فاطمیه 1393 مرکز شریعتی
گزارش مناسبت اجرا شده توسط کارگروه مناسبت در کانون شریعتی
نوع مناسبت: شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها زمان: ساعت 19 الی 21
تاریخ: دوشنبه 11/12/93
 نحوه دعوت :
• نصب بنر
• نصب 5 عدد پوستر A3 رنگی در داخل و خارج کانون
• پخش برگه های A6در کلاسها
• ارسال sms به لیستهای مدعوین مناسبت ها

 مدعوین : به صورت عام (خانوادگی)

 تعداد میهمانان: 100 نفر

 نوع پذیرایی:
• چای
• شیرینی دانمارکی

 تعداد خدمتگذاران : 9 نفر

 ترتیب اجرای برنامه: زمان اجراء برنامه :
• پخش کلیپ زیارت آل یاسین ……. 19:30 – 19:20
• کلیپ…………… 19:35- 19:25
• سخنرانی جناب آقای………… 20:30-19:35
• مداحی آقای………. 21:00-20:30
• پخش دعای فرج ………… 21:05-21:00

گزارش مناسبت اجرا شده توسط کارگروه مناسبت در کانون شریعتی
نوع مناسبت: شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها زمان: ساعت 19 الی 21
تاریخ: سه شنبه 12/12/93
 نحوه دعوت :

• نصب بنر
• نصب 5 عدد پوستر A3 رنگی در داخل و خارج کانون
• پخش برگه های A6در کلاسها
• ارسال sms به لیستهای مدعوین مناسبت ها

 مدعوین : به صورت عام (خانوادگی)

 تعداد میهمانان:
• میهمانان بزرگسال : 130 نفر

 نوع پذیرایی:
• چای
• شیرینی

 تعداد خدمتگذاران : 7 نفر

 ترتیب اجرای برنامه: زمان اجراء برنامه :
• پخش کلیپ زیارت آل یاسین …. 19:30 – 19:20
• کلیپ………… 19:35- 19:25
• سخنرانی جناب آقای…….. 20:30-19:35
• مداحی آقای…………. 21:00-20:30
• پخش دعای فرج ………… 21:05-21:00

گزارش مناسبت اجرا شده توسط کارگروه مناسبت در کانون شریعتی
نوع مناسبت: شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها زمان: ساعت 19 الی 21
تاریخ: چهار شنبه 13/12/93
 نحوه دعوت :
• نصب بنر
• نصب 300 عدد پوستر A3 رنگی در داخل و خارج کانون
• پخش برگه های A6در کلاسها
• ارسال sms به لیستهای مدعوین مناسبتها

 مدعوین : به صورت عام (خانوادگی)

 تعداد میهمانان:
• میهمانان بزرگسال : 160 نفر

 نوع پذیرایی:
• چای
• کیک یزدی
• لوبیا پلو

 تعداد خدمتگذاران : 8 نفر

 ترتیب اجرای برنامه: زمان اجراء برنامه :

• پخش کلیپ زیارت آل یاسین …… 19:30 – 19:20
• کلیپ……………. 19:35- 19:25
• سخنرانی جناب آقای…………. 20:30-19:35
• مداحی آقای……….. 21:00-20:30
• پخش دعای فرج ………… 21:05-21:00

گزارش مناسبت اجرا شده توسط کارگروه مناسبت در کانون شریعتی
نوع مناسبت: شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها زمان: ساعت 19 الی 21
تاریخ: پنج شنبه 14/12/93
 نحوه دعوت :
• نصب بنر
• نصب 300 عدد پوستر A3 رنگی در داخل و خارج کانون
• پخش برگه های A6در کلاسها
• ارسال sms به لیستهای مدعوین مناسبتها

 مدعوین : به صورت عام (خانوادگی)

 تعداد میهمانان:
• میهمانان بزرگسال : 200 نفر

 نوع پذیرایی:
• چای
• کیک یزدی
• چلوکباب

 تعداد خدمتگذاران : 7 نفر

 ترتیب اجرای برنامه: زمان اجراء برنامه :
• پخش کلیپ زیارت آل یاسین ………. 19:30 – 19:20
• کلیپ…….. 19:35- 19:25
• سخنرانی جناب آقای…….. 20:30-19:35
• مداحی آقای……………….. 21:00-20:30
• پخش دعای فرج …….. 21:05-21:00

گزارش مناسبت اجرا شده توسط کارگروه مناسبت در کانون شریعتی
نوع مناسبت : شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها گزارش کارگروه : تدارکات
تاریخ : 12،13،14،15/12/93
ساعت کارکرد : 12 ساعت

 گزارش کارگروه تدارکات در سوگواری فاطمیه :

1. خرید شیرینی برای هر روز
2. درست کردن چای
3. خرید گل و شمع
4. تزیین میز پذیرایی با پارچه ساتن مشکی ، شمع و گلدان گل
5. چیدن شیرینی ها
6. پذیرایی از میهمانان با چای و شیرینی درهنگام ورود
7. اهدای جاشمعی به عنوان یادبود در شب دوم
8. پذیرایی با شام در هنگام خروج در شب سوم و چهارم

گزارش مناسبت فاطمیه 1393 مرکز شریعتی (مدارس)
گزارش مناسبت اجرا شده توسط کارگروه مناسبت در کانون شریعتی
نوع مناسبت: شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها زمان: ساعت 9 الی 12:30
تاریخ: شنبه الی چهارشنبه ، 16/12/93 الی 20/12/93
 نحوه دعوت :
• نصب 5 عدد پوستر A3 رنگی در داخل و خارج کانون
• پخش برگه های A6در کلاسها و کتابخانه
• ارسال sms به لیستهای مدعوین مناسبت ها برای اجرای ویژه بانوان
• تماس از طریق مسئول دعوت با کلیه مدارس منطقه 7

 مدعوین :
• به صورت عام (ویژه بانوان)
• دعوت از مدارس

 تعداد میهمانان: 750 نفر

 نوع پذیرایی:
• کیک
• ساندیس
• خرما

 تعداد خدمتگذاران : 191 نفر

 ترتیب اجرای برنامه: زمان اجراء برنامه :
• قرائت زنده قرآن………. 9:00 الی 9:05
• مجری(توضیح درباره نمایش و بحث انگیزشی)……. 9:05 الی 9:20
• اجرای نمایش و سرود…… 9:20 الی 10:10
• قرائت دعای فرج و دعای انتهای برنامه………………. 10:10 الی 10:15

(اجرای سانس دوم هم به همین ترتیب از ساعت 11 الی 12:20 برقرار بود)

گزارش مناسبت اجرا شده توسط کارگروه مناسبت در کانون شریعتی
نوع مناسبت : شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها گزارش کارگروه : تدارکات
تاریخ : 12،13،14،15/12/93
ساعت کارکرد : 15 ساعت

 گزارش کارگروه تدارکات در سوگواری فاطمیه :

1. خرید خرما ، صبحانه خانم های سرود و نمایش
2. پذیرایی از خانم های سرود و نمایش در اول وقت و بین دو سانس
3. قرار گرفتن در راهروهای کانون جهت راهنمایی مدعوین مدارس و دعوت آنها به سکوت
4. پذیرایی از مدعوین با خرما در هنگام ورود
5. راهنمایی جهت نشستن بچه ها
6. توزیع برگه های نظرسنجی بین بچه ها
7. چیدن کیک و ساندیس بر روی میزهای بیرون تالار
8. پذیرایی از میهمانان با کیک و ساندیس در هنگام خروج
9. نظارت بر خروج میهمانان و دعوت آنها به سکوت

گزارش مناسبت اجرا شده توسط کارگروه مناسبت در کانون شریعتی
نوع مناسبت : شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها گزارش کارگروه: طراحی دکور
تاریخ : 4/12/93 الی 12/12/93
ساعت کارکرد : 72ساعت

 گزارش کارگروه طراحی دکور درسوگواری فاطمیه:
1. تهیه یونولیت
2.بررسی طرح کلی دکور
3. درست کردن یونولیتهای لازم به صورت مجزا (دیوارها ، درب ها، سر در و محراب وستون و…)
4.گل مالی کردن یونولیتها
5. انتقال یونولیت ها از انبار به تالار خواجه نصیر
6. درست کردن چارچوب دکور توسط وسایل موجود
7. زیرسازی دکور و پهن کردن پارچه مشکی روی سطح سن
8. نوشتن جمله ” السلام علیک یا اهل البیت النبوه” و درآوردن آن با یونولیت و رنگ کردن و نصب بر سردر
9.اتصال دادن یونولیتها به هم دیگر
10. پهن کردن گونی در تمام قسمت های جلوی سن
11. درست کردن پرده با پارچه مشکی وگونی برای جلوی محراب
12. نصب فلشر از سقف سن و چراغ سبز برای چادر حضرت زهرا سلام ا… علیها
13. نصب پارچه ی مشکی روی پرده های دو طرف سن
14. نصب کتیبه دور تا دور سالن
15. درست کردن محلی برای گروه سرود درگوشه ی سالن با پایه های یونولیتی و درخت نخل

گزارش مناسبت اجرا شده توسط کارگروه مناسبت در کانون شریعتی
نوع مناسبت : شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها گزارش کارگروه: نمایشگاه و فروشگاه
تاریخ : 25/11/93 الی 25/12/93
ساعت کارکرد : 240 ساعت
 گزارش کارگروه نمایشگاه و فروشگاه در سوگواری فاطمیه:

شروع فروشگاه : 25/11/93

1. رفتن به ستاد فاطمیه و تهیه اجناس به صورت امانی از آنجا(در کل زمان برگزاری نمایشگاه تقریبا هر سه روز یکبار انجام می شد)
2. شمارش اجناس انبار جهت قرار دادن در فروشگاه
3. چیدن میز فروشگاه در دفتر موسسه و نصب پرچم ها
4. از تاریخ 11 اسفند ماه فروشگاهی در تالار خواجه نصیر نیز راه اندازی شد
5. فروش روزانه اجناس و وارد کردن در لیست فروش روزانه
6. پس از اتمام ، شمارش اجناس باقیمانده ، تهیه فاکتور و برگرداندن اجناس به ستاد
7. پیگیری میزان فروش مرکز

گزارش دسته عزاداری فاطمیه توسط کارگروه مناسبت در کانون شریعتی
نوع مناسبت : شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها زمان : ساعت10 الی 13
تاریخ : شنبه 4/1/94

 نحوه دعوت :
• نصب بنر
• تبلیغات A6 سیاه وسفید : 1000 عدد ، پخش در کلاسهای آموزشی گلها ، بین میهمانان نمایشگاه غرفه ای ، میهمانان مراسم فاطمیه
• ارسال sms به لیست مدعوین مناسبت های شریعتی

 مدعوین : به صورت عام (بانوان)

 تعداد میهمانان : 200 نفر

 نوع پذیرایی :
• آب
• ناهار ( قورمه سبزی)

 تعداد خدمتگذاران : 8 نفر

 تعداد اجرا : 1 اجرا

 ترتیب اجرا برنامه :
• تجمع افراد در محل کانون انصار شریعتی وتوزیع پرچم لچکی جیر باچوب میان افراد
• حرکت از کانون انصار شریعتی(سه راه طالقانی) به سمت چهار راه سرچشمه (حسینیه بنی فاطمه)
• پخش ختم صلوات به همرا ه تسبیح در طول مسیر
• توقف در حسینیه بنی فاطمه و اجرای مداحی
• پذیرایی از میهمانان در هنگام خروج با ناهار

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *