گزارش مناسبت فاطمیه اول 1394 مرکز شریعتی

گزارش مناسبت اجرا شده توسط کارگروه مناسبت در کانون شریعتی

نوع مناسبت: شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها                 زمان: ساعت 19 الی 21

تاریخ: یکشنبه  2/12/94

 نحوه دعوت :

• نصب بنر

•  نصب 5 عدد پوستر A3 رنگی در داخل و خارج کانون

• پخش برگه های  A6در کلاسها

• ارسال sms به لیستهای مدعوین مناسبت ها

 مدعوین :  به صورت عام (خانوادگی)

  تعداد میهمانان: 100 نفر

 نوع پذیرایی:

• چای

• کیک یزدی

• ساندویج فلافل

 تعداد خدمتگذاران : 13 نفر

 ترتیب اجرای برنامه:  زمان اجراء برنامه :

• پخش کلیپ دعای صنمی قریش………………….    19:21 – 19:15

• کلیپ صلوات حضرت زهرا سلام الله علیها………………..     19:25- 19:21

• پخش کلیپ مداحی………………………………..      19:35 -19:25

• سخنرانی جناب آقای…………………………    20:20-19:35

• مداحی آقای……………………………    20:50-20:20

• پخش دعای  فرج …………………….     20:55-20:50

گزارش مناسبت اجرا شده توسط کارگروه  مناسبت در کانون شریعتی

نوع مناسبت: شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها            زمان: ساعت 19 الی 21

تاریخ: دوشنبه  3/12/94

 نحوه دعوت :

• نصب بنر

• نصب 5 عدد پوستر A3 رنگی در داخل و خارج کانون

• پخش برگه های  A6در کلاسها

• ارسال sms به لیستهای مدعوین مناسبت ها

 مدعوین :  به صورت عام (خانوادگی)

  تعداد میهمانان:

• میهمانان بزرگسال : 160 نفر

 نوع پذیرایی:

• چای

• کیک یزدی

 تعداد خدمتگذاران : 9 نفر

 ترتیب اجرای برنامه:  زمان اجراء برنامه :

• پخش کلیپ دعای صنمی قریش……………..    19:21 – 19:15

• کلیپ صلوات حضرت زهرا سلام الله علیها………………     19:25- 19:21

• پخش کلیپ مداحی………………………      19:35 -19:25

• سخنرانی جناب آقای دکتر………………….    20:35-19:35

• مداحی آقای………………………………..    21:00-20:35

• پخش دعای  فرج ……………………     21:05-21:00

گزارش مناسبت اجرا شده توسط کارگروه مناسبت در کانون شریعتی

نوع مناسبت: شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها                زمان: ساعت 19 الی 21

تاریخ: سه شنبه  4/12/94

 نحوه دعوت :

• نصب بنر

•  نصب 300 عدد پوستر A3 رنگی در داخل و خارج کانون

• پخش برگه های  A6در کلاسها

• ارسال sms به لیستهای مدعوین مناسبتها

 مدعوین :  به صورت عام (خانوادگی)

  تعداد میهمانان:

• میهمانان بزرگسال : 220 نفر

 نوع پذیرایی:

• چای

• کیک یزدی

• عدس پلو

 تعداد خدمتگذاران : 11 نفر

 ترتیب اجرای برنامه:  زمان اجراء برنامه :

• پخش کلیپ دعای صنمی قریش……………………….    19:21 – 19:15

• کلیپ صلوات حضرت زهرا سلام الله علیها………………….     19:25- 19:21

• پخش کلیپ مداحی……………………………………..      19:35 -19:25

• سخنرانی جناب آقای دکتر……………………   20:45-19:35

• مداحی آقای…………………………………….    21:15-20:45

• پخش دعای  فرج ……………………………………………..     21:20-21:15

گزارش مناسبت اجرا شده توسط کارگروه مناسبت در کانون شریعتی

نوع مناسبت : شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها           گزارش کارگروه : دکور

تاریخ :   2/12/94

ساعت کارکرد : 4 ساعت

 گزارش کارگروه طراحی دکور در سوگواری فاطمیه :

1. سیاه پوش کردن دیواره پشت سن توسط پارچه مشکی

2. قرار دادن در و سردر در گوشه سن و نصب آنها و اتصالشان به ستون یونولیتی

3. قرار دادن پارچه سبز بین در و دیوار و نصب  گلهای سفید روی آن

4. سیاه پوش کردن قسمت جلویی سن و قرار دادن فانوس ها روی پارچه مشکی

5. درست کردن گلدانی از گلهای نرگس برای میز سخنران

6. نصب کتیبه دور تا دور سالن

گزارش مناسبت فاطمیه دوم1394 مرکز شریعتی

گزارش مناسبت اجرا شده توسط کارگروه مناسبت در کانون شریعتی

نوع مناسبت: شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها          زمان: ساعت 19 الی 21

تاریخ: شنبه  22/12/94

 نحوه دعوت :

• نصب بنر

•  نصب 5 عدد پوستر A3 رنگی در داخل و خارج کانون

• پخش برگه های  A6در کلاسها

• ارسال sms به لیستهای مدعوین مناسبت ها

 مدعوین :  به صورت عام (خانوادگی)

  تعداد میهمانان: 130 نفر

 نوع پذیرایی:

• چای

• میکادو

• سیب

 تعداد خدمتگذاران : 9 نفر

 ترتیب اجرای برنامه:  زمان اجراء برنامه :

• قرآن………………………..     19:17-19:15

• پخش کلیپ دعای صنمی قریش…………….    19:27 – 19:17

• کلیپ صلوات حضرت زهرا سلام الله علیها…………………     19:30- 19:27

• پخش کلیپ مداحی………………………………………      19:35 -19:30

• سخنرانی جناب آقای………………………….    20:30-19:35

• مداحی آقای……………………………    21:10-20:30

گزارش مناسبت اجرا شده توسط کارگروه  مناسبت در کانون شریعتی

نوع مناسبت: شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها               زمان: ساعت 19 الی 21

تاریخ: یکشنبه  23/12/94

 نحوه دعوت :

• نصب بنر

• نصب 5 عدد پوستر A3 رنگی در داخل و خارج کانون

• پخش برگه های  A6در کلاسها

• ارسال sms به لیستهای مدعوین مناسبت ها

 مدعوین :  به صورت عام (خانوادگی)

  تعداد میهمانان:

• میهمانان بزرگسال : 110 نفر

 نوع پذیرایی:

• چای

• میکادو

• سیب

 تعداد خدمتگذاران : 10 نفر

 ترتیب اجرای برنامه:  زمان اجراء برنامه :

• پخش کلیپ دعای صنمی قریش…………………..    19:30 – 19:20

• کلیپ صلوات حضرت زهرا سلام الله علیها…………..     19:25- 19:30

• پخش کلیپ مداحی………………………………………….      19:35 -19:30

• سخنرانی جناب آقای…………………………….     20:20-19:35

• مداحی آقای………………………………………..      21:00-20:20

گزارش مناسبت اجرا شده توسط کارگروه مناسبت در کانون شریعتی

نوع مناسبت : شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها               گزارش کارگروه : دکور

تاریخ :   22/12/94              ساعت کارکرد : 4 ساعت

 گزارش کارگروه طراحی دکور در سوگواری فاطمیه دوم :

1. سیاه پوش کردن دیواره پشت سن توسط پارچه مشکی

2. قرار دادن محراب یونولیتی گوشه سن

3. نصب پرچم السلام علیک یا فاطمه الزهرا در قسمت بالای محراب

4. قرار دادن تابوت جلوی محراب و تزیین آن با گل و پرچم و فانوس

5. سیاه پوش کردن کامل سطح سن

گزارش مناسبت فاطمیه 1394 مرکز شریعتی (مدارس)

گزارش مناسبت اجرا شده توسط کارگروه مناسبت در کانون شریعتی

نوع مناسبت: شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها              زمان: ساعت 8:30 الی 13

تاریخ: یکشنبه الی چهارشنبه  ، 9/12/94   الی  12/12/94

 نحوه دعوت :

• نصب 5 عدد پوستر A3 رنگی در داخل و خارج کانون

• پخش برگه های  A6در کلاسها و کتابخانه

• ارسال sms به لیستهای مدعوین مناسبت ها برای اجرای ویژه بانوان

• تماس از طریق مسئول دعوت با کلیه مدارس منطقه 7

 مدعوین :

• به صورت عام (ویژه بانوان)

• دعوت از مدارس

  تعداد میهمانان:   975 نفر

 نوع پذیرایی:

• کیک

• شیر کاکائو

 تعداد خدمتگذاران : 180 نفر

 ترتیب اجرای برنامه:  زمان اجراء برنامه :

• قرائت زنده قرآن……………………….     8:30 الی 8:35

• مجری(توضیح درباره نمایش و بحث انگیزشی)……………..     8:35 الی 8:45

• اجرای نمایش و سرود……………………………….    8:45 الی 9:45

• قرائت دعای فرج و دعای انتهای برنامه………….     9:45 الی 9:50

(اجرای سانس دوم هم به همین ترتیب از ساعت 11 الی 12:20 برقرار بود)

گزارش مناسبت اجرا شده توسط کارگروه مناسبت در کانون شریعتی

نوع مناسبت : شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها                  گزارش کارگروه : تدارکات

تاریخ :  9/12/94   الی  12/12/94

ساعت کارکرد : 20 ساعت

 گزارش کارگروه تدارکات در سوگواری فاطمیه :

1. صبحانه خانم های سرود و نمایش

2. پذیرایی از خانم های سرود و نمایش در اول وقت و بین دو سانس

3. قرار گرفتن در راهروهای کانون جهت راهنمایی مدعوین مدارس و دعوت آنها به سکوت

4. راهنمایی جهت نشستن بچه ها

5. توزیع برگه های نظرسنجی بین بچه ها

6. چیدن کیک و ساندیس بر روی میزهای بیرون تالار

7. پذیرایی از میهمانان با کیک و ساندیس در هنگام خروج

8. نظارت بر خروج میهمانان و دعوت آنها به سکوت

گزارش مناسبت اجرا شده توسط کارگروه مناسبت در کانون شریعتی

نوع مناسبت : شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها                     گزارش کارگروه: طراحی دکور

تاریخ : 8/12/94  ، 9/12/94

ساعت کارکرد :   15 ساعت

 گزارش کارگروه طراحی دکور درسوگواری فاطمیه:

1. .بررسی طرح کلی دکور و تهیه یونولیت

2. زیرسازی دکور و پهن کردن پارچه مشکی روی سطح سن

3. درست کردن یونولیتهای لازم به صورت مجزا (دیوارها ، محراب وستون و…)

4. درست کردن چارچوب دکور توسط وسایل موجود و نصب یونولیت ها د رکنار هم

5. گل مالی کردن یونولیتها

6 . پهن کردن گونی در تمام قسمت های جلوی سن

7. درست کردن پرده با پارچه مشکی وگونی برای جلوی محراب

8. نصب فلشر از سقف سن و چراغ سبز برای چادر حضرت زهرا سلام ا… علیها

9. نصب کتیبه دور تا دور سالن

10. درست کردن محلی برای گروه سرود درگوشه ی سالن با پارچه مشکی و فانوس ها

11. درست کردن تخت بستری با یونولیت 20 سانتی و تزیین با پارچه ژرسه سبز

گزارش مناسبت اجرا شده توسط کارگروه مناسبت در کانون شریعتی

نوع مناسبت : شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها                  گزارش کارگروه: نمایشگاه و فروشگاه

تاریخ : 1/12/94 الی 26/12/94

ساعت کارکرد : 150 ساعت

 گزارش کارگروه  نمایشگاه و فروشگاه در سوگواری فاطمیه:

شروع فروشگاه : 1/12/94

1. تهیه اجناس به صورت امانی ازستاد فاطمیه ، بازار ، انتشارات منیر ، افراد  متفرقه و … (در کل زمان برگزاری نمایشگاه تقریبا هر چند روز یکبار انجام می شد)

2. شمارش اجناس انبار جهت قرار دادن در فروشگاه

3. ارسال مقدار محدودی از اجناس به مرکز امیر آباد

4. در تاریخ 2 الی 4 اسفند و 8 الی 10 اسفند در تالار خواجه نصیر و از تاریخ 4 الی 8 اسفند در دفتر موسسه گلها و از تاریخ 11 الی 25 اسفند در تالار رویش فروشگاه برقرار گردید.

5. فروش  روزانه اجناس و وارد کردن در لیست فروش روزانه

6. روز25 ، 26 اسفند میزان فروش فروشگاه بررسی شد و اجناس امانی بازگردانده شد

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *