السلام علیک یا امیرالمومنین علیه السلام
گزارش مناسبت اجرا شده توسط کلوپ مناسبت در کانون امیرآباد
نوع مناسبت: جشن غدیر زمان: ساعت: 30/8 الی 13
تاریخ: شنبه 29/8/89
 نحوه دعوت :
• تماس بامسئولین مدارس جهت رزرو زمان برنامه
• تحویل دادن کارت دعوت مدارس
• رزروکردن مدارس در روز همایش بامدعوین مدارس در کتابخانه
• دعوت کلاسها در روز معین
 مدعوین : افراد کلاسهای گلها (بانوان)
 تعداد مدعوین: 100 نفر
 تعداد میهمانان : 53 نفر
 نوع پذیرایی :
• بسته هایی حاوی کیک وساندیس
• نشان نام امیرالمومنین علیه السلام ( یاد بود)
 تعداد خدمتگذاران : 14 نفر
 تعداد اجرا : 1 اجرا
 ترتیب اجرای برنامه: زمان اجرای برنامه سانس اول

• پخش دعای فرج ……………. 30/8-32/8
• پخش صلوات امیرالمومنین علیه السلام …… 32/8- 36/8
• پخش کلیپ شاد همراه با پذیرایی…………….. 36/8-40/8
• شرح واقعه غدیر توسط 2 مجری همراه با پاور پوینت …… 45/8- 10/9
• اجرای مسابقه …………. 10/9-20/9
• ورود به غرفه دوم همراه باپخش کلیپ شاد ….. 20/9-30/9
• اجرای برنامه بیعت توسط 1 مجری همراه با پخش متن بیعت ……. 30/9- 00/10
• ملودی توسط مداح همراه با دادن نشان نام حضرت (یادبود)………… 00/10-15/10
• پخش دعای فرج ……………. 15/10-17/10

 نحوه اجراءمسابقه :
• ارائه سوالات ازمطالب ارائه شده در غرفه اول و دوم
• جوایز مسابقه : قاب – پوستر – ساعت

السلام علیک یا امیرالمومنین علیه السلام
گزارش مناسبت اجرا شده توسط کلوپ مناسبت در کانون امیرآباد
نوع مناسبت : جشن غدیر گزارش کلوپ : تدارکات
تاریخ : شنبه 22 /8/89 الی شنبه 6/8/89
ساعت کارکرد : 60 ساعت
1. گزارش کلوپ تدارکات جشن غدیر :

1. تهیه کیک
تعداد: برای 600 نفر
2. تهیه ساندیس
تعداد: برای 600 نفر
3. آماده کردن و بسته بندی بسته هایی حاوی ؛
• کیک وساندیس

4. نشان علی
تعداد : 543

5. پذیرایی با کیک ساندیس در اواسط برنامه غرفه اول از مهمانان
6. راهنمایی کردن مدعوین به سالن

السلام علیک یا امیرالمومنین علیه السلام
گزارش مناسبت اجرا شده توسط کلوپ مناسبت در کانون امیرآباد
نوع مناسبت :جشن میلاد غدیر گزارش کلوپ : دکور
تاریخ: شنبه 22 /8/89 الی شنبه 6/8/89
ساعت کارکرد : 40 ساعت

 وسایل استفاده شده در دکور : پار چه سفید کریستال ، پارچه حریر سبز ، ، پارچه تور آبی ،پارجه ساتن آبی ،پارجه ساتن سفید ، تور سبز ، گل مصنوعی ، سنجاق قفلی ، ریسه رنگی ، بادکنک، سوزن ته گرد، وسایل تزئینی ،اسم حضرت بایونولیت ، پارتیشن ، طناب ، سیم بوکسل ، پارچه ژرسه سبز ، پاراوان چوبی

2. گزارش کلوپ طراحی دکور جشن غدیر:
نصب پارتیشن و تقسیم بندی سالن به 2 غرفه
 تزیین غرفه اول :
1. نصب ساتی آبی به همرا ه تور آبی و ریسه چراغ آبی در یک طرف سالن
2. نصب یونولیت های آبی طرح غدیر درطرف دیگر سالن
3. نصب پرده دیتاپرژکتور و تزیین درو آن با تور زرد و آبی
4. تزیین سن باپارچه سفید و بادکنک روی آن
5. تزیین پایین سن با ریسه تزیینی آبی
6. تزیین ورودی به غرفه بعد با ساتن سفید و گل رز قرمز
 تزیین غرفه دوم :
1. نصب سیم بوکسل وطناب
2. نصب پارچه ژرسه سبز به صورت خیمه سرتاسر غرفه
3. تزیین خیمه با ریسه چراغ
4. تزیین سن با نصب پارچه سفید به عنوان زیر کار
5. قراردادن پارچه ژپون در زیر کار
6. کشیدن ساتن سفید روی آن به همراه ساتن سبز به شکل والان
7. تزیین لبه سن با گل مصنوعی و ریسه چراغ ریز
8. قرار دادن نام حضرت با یونولیت در یک طرف سن
9. قرار دادن جایگاه مجری به همرا ه گل مصنوعی و یونولیت به همراه آیه الحمدالله الذی …

السلام علیک یا امیرالمومنین علیه السلام
گزارش مناسبت اجرا شده توسط کلوپ مناسبت در کانون امیرآباد
نوع مناسبت: چشن غدیر زمان: ساعت: 30/8 الی 13
تاریخ: یکشنبه 30/8/89
 نحوه دعوت :
• تماس بامسئولین مدارس جهت رزرو زمان برنامه
• تحویل دادن کارت دعوت مدارس
• رزروکردن مدارس در روز همایش بامدعوین مدارس در کتابخانه
• دعوت کلاسها در روز معین
 مدعوین : افراد کلاسهای گلها (بانوان)، دبستان شهید مدرس ، افراد محلی
 تعداد مدعوین: 140 نفر
 تعداد میهمانان : 112 نفر سانس اول (72) سانس دوم (40)
 نوع پذیرایی :
• بسته هایی حاوی کیک وساندیس
• نشان نام امیرالمومنین علیه السلام ( یاد بود)
• بسته بندی شکلات
 تعداد خدمتگذاران : 15 نفر
 تعداد اجرا : 2 اجرا
 ترتیب اجرای برنامه: سانس اول سانس دوم
• پخش دعای فرج ……………. 30/8-32/8 ………………… 00/11-03/11
• پخش صلوات امیرالمومنین علیه السلام ………….. 32/8- 36/8………………03/11- 07/11
• پخش کلیپ شاد همراه با پذیرایی………………. 36/8-40/8 ………………..08/11- 14/11
• شرح واقعه غدیر توسط 2 مجری همراه با پاور پوینت ………………….. 45/8- 10/9………………. 15/11-40/11
• اجرای مسابقه ……………………….. 10/9-20/9……………….. 40/11- 50/11
• ورود به غرفه دوم همراه باپخش کلیپ شاد ………….. 20/9-30/9 ………………. 50/11-00/12
• اجرای برنامه بیعت توسط 1 مجری همراه با پخش متن بیعت …………. 30/9- 00/10…………….. 00/12-25/12
• ملودی توسط مداح همراه با دادن نشان نام حضرت (یادبود)…………. 00/10-15/10……………. 25/12-35/12
• پخش دعای فرج …………….. 15/10-17/10…………….35/12-37/12

 نحوه اجراءمسابقه :
• ارائه سوالات ازمطالب ارائه شده در غرفه اول و دوم
• جوایز مسابقه : قاب – پوستر – ساعت

السلام علیک یا امیرالمومنین علیه السلام
گزارش مناسبت اجرا شده توسط کلوپ مناسبت در کانون امیرآباد
نوع مناسبت: چشن غدیر زمان: ساعت: 30/8 الی 13
تاریخ: دوشنبه 1/9/89
 نحوه دعوت :
• تماس بامسئولین مدارس جهت رزرو زمان برنامه
• تحویل دادن کارت دعوت مدارس
• رزروکردن مدارس در روز همایش بامدعوین مدارس در کتابخانه
• دعوت کلاسها در روز معین
 مدعوین : افراد کلاسهای گلها (بانوان)، مدرسه راهنمایی استثنایی رسالت ، هنرستان فرزانگان ، افراد محلی
 تعداد مدعوین: 140 نفر
 تعداد میهمانان : 106 نفر سانس اول (57) سانس دوم (49)
 نوع پذیرایی :
• بسته هایی حاوی کیک وساندیس
• نشان نام امیرالمومنین علیه السلام ( یاد بود)
• بسته بندی شکلات
 تعداد خدمتگذاران : 12 نفر
 تعداد اجرا : 2 اجرا
 ترتیب اجرای برنامه: سانس اول سانس دوم
• پخش دعای فرج ………….. 30/8-32/8 ………………… 00/11-03/11
• پخش صلوات امیرالمومنین علیه السلام ….. 32/8- 36/8………………03/11- 07/11
• پخش کلیپ شاد همراه با پذیرایی……………. 36/8-40/8 ………………..08/11- 14/11
• شرح واقعه غدیر توسط 2 مجری همراه با پاور پوینت ………. 45/8- 10/9………………. 15/11-40/11
• اجرای مسابقه …………………… 10/9-20/9……………….. 40/11- 50/11
• ورود به غرفه دوم همراه باپخش کلیپ شاد …………….. 20/9-30/9 ………………. 50/11-00/12
• اجرای برنامه بیعت توسط 1 مجری همراه با پخش متن بیعت …………. 30/9- 00/10…………….. 00/12-25/12
• ملودی توسط مداح همراه با دادن نشان نام حضرت (یادبود)…………. 00/10-15/10……………. 25/12-35/12
• پخش دعای فرج ………………… 15/10-17/10…………….35/12-37/12

 نحوه اجراءمسابقه :
• ارائه سوالات ازمطالب ارائه شده در غرفه اول و دوم
• جوایز مسابقه : قاب – پوستر – ساعت

السلام علیک یا امیرالمومنین علیه السلام
گزارش مناسبت اجرا شده توسط کلوپ مناسبت در کانون امیرآباد
نوع مناسبت: چشن غدیر زمان: ساعت: 30/8 الی 13
تاریخ: سه شنبه 2/9/89
 نحوه دعوت :
• تماس بامسئولین مدارس جهت رزرو زمان برنامه
• تحویل دادن کارت دعوت مدارس
• رزروکردن مدارس در روز همایش بامدعوین مدارس در کتابخانه
• دعوت کلاسها در روز معین
 مدعوین : دبستان صاحب الزمان ، دبیرستان فرهیختگان، افراد محلی
 تعداد مدعوین: 140 نفر
 تعداد میهمانان : 139 نفر سانس اول (71) سانس دوم (68)
 نوع پذیرایی :
• بسته هایی حاوی کیک وساندیس
• نشان نام امیرالمومنین علیه السلام ( یاد بود)
• شیرینی تر
 تعداد خدمتگذاران : 13 نفر
 تعداد اجرا : 2 اجرا
 ترتیب اجرای برنامه: سانس اول سانس دوم
• پخش دعای فرج …………… 30/8-32/8 ………………… 00/11-03/11
• پخش صلوات امیرالمومنین علیه السلام ……….. 32/8- 36/8………………03/11- 07/11
• پخش کلیپ شاد همراه با پذیرایی……………. 36/8-40/8 ………………..08/11- 14/11
• شرح واقعه غدیر توسط 2 مجری همراه با پاور پوینت ……… 45/8- 10/9………………. 15/11-40/11
• اجرای مسابقه …………… 10/9-20/9……………….. 40/11- 50/11
• ورود به غرفه دوم همراه باپخش کلیپ شاد …………. 20/9-30/9 ………………. 50/11-00/12
• اجرای برنامه بیعت توسط 1 مجری همراه با پخش متن بیعت …………. 30/9- 00/10…………….. 00/12-25/12
• ملودی توسط مداح همراه با دادن نشان نام حضرت (یادبود)…………. 00/10-15/10……………. 25/12-35/12
• پخش دعای فرج ……………….. 15/10-17/10…………….35/12-37/12

 نحوه اجراءمسابقه :
• ارائه سوالات ازمطالب ارائه شده در غرفه اول و دوم
• جوایز مسابقه : قاب – پوستر – ساعت
السلام علیک یا امیرالمومنین علیه السلام
گزارش مناسبت اجرا شده توسط کلوپ مناسبت در کانون امیرآباد
نوع مناسبت: چشن غدیر زمان: ساعت: 30/8 الی 13
تاریخ: شنبه 6/9/89
 نحوه دعوت :
• تماس بامسئولین مدارس جهت رزرو زمان برنامه
• تحویل دادن کارت دعوت مدارس
• رزروکردن مدارس در روز همایش بامدعوین مدارس در کتابخانه
• دعوت کلاسها در روز معین
 مدعوین : دبستان صاحب الزمان ، راهنمایی ندا ، افراد محلی
 تعداد مدعوین: 140 نفر
 تعداد میهمانان : 122 نفر سانس اول (76) سانس دوم (46)
 نوع پذیرایی :
• بسته هایی حاوی کیک وساندیس
• نشان نام امیرالمومنین علیه السلام ( یاد بود)
 تعداد خدمتگذاران : 12 نفر
 تعداد اجرا : 2 اجرا
 ترتیب اجرای برنامه: سانس اول سانس دوم

• پخش دعای فرج ……….. 30/8-32/8 ………………… 00/11-03/11
• پخش صلوات امیرالمومنین علیه السلام ………. 32/8- 36/8……….03/11- 07/11
• پخش کلیپ شاد همراه با پذیرایی…………. 36/8-40/8 …………08/11- 14/11
• شرح واقعه غدیر توسط 2 مجری همراه با پاور پوینت ……….. 45/8- 10/9……. 15/11-40/11
• اجرای مسابقه …………….. 10/9-20/9……………….. 40/11- 50/11
• ورود به غرفه دوم همراه باپخش کلیپ شاد …….. 20/9-30/9 ………………. 50/11-00/12
• اجرای برنامه بیعت توسط 1 مجری همراه با پخش متن بیعت ……… 30/9- 00/10……….. 00/12-25/12
• ملودی توسط مداح همراه با دادن نشان نام حضرت (یادبود)……… 00/10-15/10……… 25/12-35/12
• پخش دعای فرج ……….. 15/10-17/10………35/12-37/12

 نحوه اجراءمسابقه :
• ارائه سوالات ازمطالب ارائه شده در غرفه اول و دوم
• جوایز مسابقه : قاب – پوستر – ساعت

السلام علیک یا امیرالمومنین علیه السلام
گزارش مناسبت اجرا شده توسط کلوپ مناسبت در کانون امیرآباد

السلام علیک یا امیرالمومنین علیه السلام
گزارش مناسبت اجرا شده توسط کلوپ مناسبت در کانون امیرآباد
نوع مناسبت : جشن غدیر گزارش کلوپ : اجرا
تاریخ : شنبه 25 /8/89 الی شنبه 6/8/89
ساعت کارکرد : 42 ساعت

3. گزارش کلو پ اجرا جشن غدیر :

1. تهیه متن شرح واقعه غدیر از آرشیو متون غدیر
2. آماده کردن متن و انجام تغییرات لازم بر روی متن
3. تطبیق دادن متن با پاورپوینت
4. آماده کردن راهکارهای بزرگداشت غدیر

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *