×

ترجمه و تفسیر قرآن

ترجمه و تفسیر قرآن کریم که در 30 ترم برگزار میگردد. 

 هر جزء قرآن کریم در یک دوره 10 جلسه ای به صورت هفته ای یک روز یک ساعت و نیم برگزار میگردد .

در این دوره ها به ترجمه کلمه به کلمه قرآن کریم و تفسیر جزئی اشاره میشود. که دانش پژوهان در نهایت قادر خواهند بود خود با خواندن متن عربی مفهوم و ترجمه آیات را بدون مراجعه به معنای آن متوجه شوند .

 

مراکز امیراباد و شریعتی
40

4f 0c 2804 v
 
 
پسندیدم  f

g y اشتراک در شبکه های اجتماعی

:نام
:ایمیل
:نظر
:کد امنیتی
لیست مطالب
کلک پارسه