×

روخوانی

دوره های روخوانی قرآن  دو ترم میباشد. 

 دوره های روخوانی با کتابهای نسیم انس1 به روش نوین با لحن صحیح عربی خوانی آموزش داده می شود.

 

 

طول سال
20
مراکز امیراباد و شریعتی
15

1f 0c 1165 v
 
 
پسندیدم  f

g y اشتراک در شبکه های اجتماعی

:نام
:ایمیل
:نظر
:کد امنیتی
لیست مطالب
کلک پارسه