×

قسمت هفتم

1399/02/27

 
( ... چشم هایتان را از چیزی که نگاه کردن به آن حلال نیست، بپوشانید. و از چیزی که گوش کردن به آن جایز نیست گوش هایتان را بگیرید. نسبت به یتیمان مردم مهربانی کنید تا بر یتیمان شما مهربانی کنند، 
و از گناهان خود و عاقبت بد و زشت اعمالتان به خدا برگردید و توبه کنید.)
 
 و امّا  " توبه" ؛ 
      ما از اولیاءالله نیستیم که بلاهای خدا در مورد ما برای ترفیع درجات باشد! بلکه نتیجه ی اعمالمان است. برای نوع ما پیش آمده که در یک سختی و مشکلی واقع شده ایم و برای از بین بردنش هر کاری از دستمان آمده کرده ایم و بسیار دچار مشقت شده ایم؛ این سختی، تازه نتیجه یکی از اعمال ماست و شاید قسمتی از نتایج اعمالمان!
 
اعمالی که ما از صبح تا شب انجام می دهیم برای خودش دنباله و نتیجه دارد. از بین بردن آن هم، بجز برای خدای متعال و صاحب ولایت او برای کسی مقدور نیست. لذا در روایت فرموده اند: " گناه نکردن آسانتر از توبه کردن است."
 
  آقای معلم
 
 
 

f 0c 20 v
 
 
پسندیدم  f

g y اشتراک در شبکه های اجتماعی

:نام
:ایمیل
:نظر
:کد امنیتی
لیست مطالب
کلک پارسه