×

قسمت چهارم

1399/02/24

در ایّام ماه مبارک رمضان، این که انسان بتواند ذهنش را خالی و آرام کند به سادگی اتفاق می افتد. این آرام بودن ذهن و باطن را مغتنم بدانید و سعی کنید تشدیدش کنید. 
خود همین سکینه و آرامشی که در انسان هست، عین "ایمان" است.
 
  به دلیل اینکه شما در باطنتان مزاحمتی ایجاد نمی کنید و شلوغ نمی کنید، آن حقیقتی که باید حاضر شود و حضور پیدا کند، می تواند احساس امنیت کند و این یعنی همان" ایمان"؛ 
    يعني: امنيت بخشيدن به حقيقت حاضر در باطن و در دل.
 
 بعد وقتی به این سادگی امکانش فراهم آمد که انسان یک ماه، شبانه روز به این کار مداومت داشته باشد، دیگر به فضل خدای متعال برای انسان صفت می شود و می تواند مداوم بوده باشد.
 
 آن "لَعلکُم تتقون" که به عنوان یک نتیجه از روزه و چه بسا نتیجه ی اصلی در آیه ی" کتب علیکُمُ الصیام" فرموده اند ناظر به همین است. (سوره بقره/ آیه 183)
 
آقای معلم
 
 

f 0c 69 v
 
 
پسندیدم  f

g y اشتراک در شبکه های اجتماعی

:نام
:ایمیل
:نظر
:کد امنیتی
لیست مطالب
کلک پارسه