×

آیا شفاعت مختص خداست؟

1398/11/29

شفاعت مختص خداست
 
           طبق آیه قل لله الشفاعة جمیعا شفاعت فقط مخصوص خداست نه دیگری، پس چگونه می گویید اهل بیت هم می توانند شفاعت کنند؟
 
     وهابی معتقد است که از برخی آیات قرآن استفاده می شود که حق شفاعت حق مختص خداست ، چنان که می فرماید: «ام اتخذوا من دون الله شفعاء قل اولو کانوا لا یملکون شیئا و لا یعقلون؟قل لله الشفاعة جمیعا» سوره زمرآیات ٤٣-٤٤
بلکه آنان جز خدا شفیعان اتخاذ کرده اند. بگو اگر چیزی را مالک نباشند و تعقل نکنند.(چگونه می توانند شفاعت کنند؟) بگو شفاعت همگی از آن خداست.
       در مقابل پاسخ داده می شود که با در نظر گرفتن جمله های آیه، معلوم می شود که هدف آیه نفی شفاعت از بت های چوبی، سنگی و فلزی است( من دون الله) نه نفی شفاعت از شافعان راستین که در آیات دیگر به شفیع بودن آنها تصریح شده است ، زیرا:
        اولا ً: جمله های (لا یملکون) و (لا یعقلون) می رساند که حق شفاعت از آن کسی است که مالک شفاعت باشد و نیز از کار خود آگاه باشد؛ در حالی که بت های مورد نظر آنان فاقد هر دو شرطند؛ نه از کار خود آگاهند و نه خود شفاعت را مالکند. در این صورت مفاد جمله ی(قل لله الشفاعة جمیعا) این است که شفاعت مال خداست نه مال بت های چوبی وفلزی.تو گوئی می فرماید:
لله شفاعة جمیعا لا للاوثان و الاصنام» شفاعت از آن خداست نه از آن بت ها.
      ثانیا ً:حق شفاعت (به صورت مالکیت و مملوکیت)، فقط از آن خداست و اولیای الهی، مالک شفاعت نیستند بلکه ماذون(به اين امر اذن داده شده اند) در آن می باشند. بنابر اینجا هیچ مانعی ندارد که خداوند مالک شفاعت باشد و دیگری به اذن او شفاعت کند.
     خلاصه ی مقصود از جمله ی یاد شده این نیست که تنها خدا شفیع است ، نه غیر او؛ زیرا جای شک نیست که خدا هرگز در حق کسی شفاعت نمی کند؛( مثلا خدا شفاعت مرا پیش چه کسی بکند؟؟؟) بلکه مقصود این است که خدا مالک اصل شفاعت است و اگر شفیع دیگری نیز باشد به اذن و اجازه ی او می با شد و خدا این حق را (اصالتا ً) و غیر خدا (نیابتا ً) دارد. در این صورت آیه ارتباطی به مدعای وهابی ندارد.
 
مطالب مرتبط:

f 0c 74 v
 
 
پسندیدم  f

g y اشتراک در شبکه های اجتماعی

:نام
:ایمیل
:نظر
:کد امنیتی
لیست مطالب
کلک پارسه