×

شما الان اینجا هستید: خانه / زندگی با اهل بیت/ زندگی با اهل بیت/ معرفی کتاب/ مهربانتر از یوسف

مهربانتر از یوسف

1398/04/20

مهربانتر از یوسف
نویسنده : دکتر نادر فضلی 
ناشر : مرکز فرهنگی انتشاراتی منیر 
سطح : دانش آموزان
خلاصه کتاب:
کتاب شامل چهار داستان کوتاه آمورنده، واقعی، تاریخی و مذهبی است، نویسنده با ذوق ادبی و با توجه به عبرت بودن هر یک از سرگذشت پیامبران، صالحان و امت های گذشته و متون دعایی ماثور، آموزه هایی زیبا را بر قلم نهاده تا بر در خانه یوسف زهرا نهیم و از او بر این روزگاران غیبت و غربت استمداد فرج و ظهورش را نماییم.
 
برگی از کتاب:
یا صاحب الزمان! داستان یوسف را به بهانه تو گفتیم. شرمنده ایم. می دانیم گناهان ما همان چاه غیبت توست. ... و ما با رو سیاهی و شرمندگی، آمده ایم تا از تو نشانی بگیریم. به ما گفته اند اگر به جستجوی تو برخیزیم نشانی از تو می یابیم. ... ای عزیز مصر وجود! سراسر جهان را تیره روزی فرا گرفته است. نیازمندیم، محتاجیم و در عین حال گناهکار، از ما بگذر و پیمانه جانمان را از محبت پر کن. یابن الحسن! برادران یوسف وقتی به نزد او آمدند کالایی-هر چند اندک- آورده بودند، سفارشنامه ای هم از یعقوب داشتند. اما...، ای آقا ! ای کریم! ای سرور! ما درماندگان، دستمان خالی و رویمان سیاه است. آن کالای اندک را هم نداریم. اما... نه، کالایی هر چند نا قابل و کم بها آورده ایم. دلی شکسته داریم و مقدورمان هم سری است که در پایت افکنیم. افسرده ایم و چشم به لطف و احسان تو دوخته ایم. سفارشنامه ای هم داریم. پهلوی شکسته مادر مظلومه ات زهرا را به شفاعت آورده ایم. یا صاحب الزمان! به یقین، تو از یوسف مهربانتری. تو از یوسف بخشنده تری. به فریادمان برس، درمانده ایم. ....
 
سوالات:
1)کدامیک از موارد زیر، همان پیراهنی است که جبرئیل امین از جانب خداوند تبارك و تعالی براي حضرت ابراهیم علیه السلام آورد و با پوشیدن این لباس به دستور خداوند آتش بر حضرت ابراهیم علیه السلام سرد و سلامت شد؟
الف پیراهنی که برادران حضرت یوسف علیه السلام به خون دروغین آغشته کردند و به نزد پدر، حضرت یعقوب علیه السلام آوردند.
ب پیراهنی که حضرت یوسف علیه السلام به برادرانش داد تا به نزد پدر برده و به صورتش نهند تا بینا گردد.
ج پیراهنی که هم اکنون همراه با سایر مواریث انبیاء نزد حضرت حجت ارواحنا فداه است. 
د مورد ب و ج صحیح است.
 
-2 طبق روایتی که از حضرت باقر العلوم علیه السلام در کتاب "کمال الدین و اتمام النعمه" ذکر شده است و در آن شباهت هاي امام زمان علیه السلام و انبیاء گذشته، از جمله حضرت یوسف علیه السلام، اشاره شده است کدام مورد ذکر نشده است:
الف غیبت حضرت یوسف علیه السلام از عموم و خصوص مردم. 
ب پنهان شدن حضرت یوسف علیه السلام از برادرانش.
ج سجده نمودن یازده ستاره و خورشید و ماه بر حضرت یوسف علیه السلام.
د  دشوار بودن امر حضرت یوسف به پدرش جناب یعقوب علیهم السلام با وجود فاصله نزدیک بین آن حضرت و پدر و خاندان و پیروانش.
 
-3 حضرت امام صادق علیه السلام در حدیثی فرموده اند که سنتی از حضرت یوسف علیه السلام در امام زمان علیه السلام وجود دارد و آن سنت "پوشش" است، این پوشش به چه معناست:
الف همان پیراهنی است که باعث حفاظت الهی و نجات حضرت ابراهیم علیه السلام از آتش نمرودیان شد.
ب خداوند متعال میان او و مردم پرده اي می افکند که مردم حضرت را می بینند، اما نمی شناسند.
ج همان پیراهنی که حضرت یوسف علیه السلام به برادران داد تا بر صورت یعقوب علیه السلام نهند و چشمان یعقوب علیه السلام بینا شد.
د لباسی است که با پوشیدن آن کسی حضرت را نمی بیند.
-4 در کدا میک از ادعیه ماثوره زیر آرزوي روزگاري را میکنیم که امام زمانمان را در بر گرفته ایم و حضرت زمین را از دادگري لبریز ساخته و طعم شکست و سرافکندگی را به دشمن چشانده، یاغیان و منکران حق را نابود ساخته، پشت سرکشان را شکسته و ریش ه ستمگران را برکنده و شیعیان شکرگزار و سپاسگزار خواهند گفت: الحمدولله رب العالمین 
الف زیارت آل یاسین
 ب زیارت عاشورا
 ج زیارت جامعه کبیره
 د دعاي ندبه
-5 خداوند تبارك و تعالی به چه جهتی مقرر فرمود که نیمی از سهم خمس به سادات یعنی فرزندان هاشم اختصاص یابد و صدقه برایشان حرام شود:
الف چون جناب هاشم مقام پرده داري و کلیدداري کعبه، سقایت حاجیان و میهمانداري ایشان به وي واگذار شده و بسیار شجاع بودند.
ب چون میراث هاي گرانبهاي کعبه مانند پرچم جناب نزار، پیراهن حضرت ابراهیم، کمان حضرت اسماعیل، نعلین جناب شیث و انگشتر حضرت نوح علیهم السلام به او تقدیم شده بود.
ج چون ایشان در روز ترویه غذا تهیه می کرد و با دست خود نان خورد می کرد و در غذا می ریخت و حاجیان را اطعام می کرد.
د چون در سالی که در مکه قحطی سختی رخ داده بود، جناب هاشم دارائی و شتران خویش را فروخت و آذوقه تهیه کرد و حاجیان را اطعام نمود، در حالی که حتی به اندازه یک روز غذا
براي خود و خانواده اش بر نداشت.
-6 در زیارت امام زمان علیه السلام در روز جمعه که در کتاب مفاتیح الجنان ذکر شده، روز "جمعه" با کدام عبارت زیر توصیف نشده است:
الف همان روزي که در آن متولد شدي. 
ب همان روزي که در آن انتظار ظهور تو را داریم.
ج همان روزي که در آن فرج و گشایش براي مومنان را بدست تو آرزو می کنیم
د همان روزي که در آن امید کشتن کافران را به شمشیر تو
داریم.
-7 در بخشی از دعاي افتتاح که در شب هاي ماه مبارك رمضان خوانده می شود به درگاه الهی از چه چیزهائی شکایت می کنیم:
الف فقدان پیامبرمان
 ب غیبت اماممان
 ج کثرت دشمنان و قلت(کمی) دوستان
 د همه موارد
-8 اصحاب کهف پس از ایمان به خداي یگانه چه کردند؟
الف ایمان خویش را در دوران کفر و بی دینی حفظ کردند. 
ب به رودررویی علمی با کافران پرداختند.
ج براي حفظ ایمان خود به غاري پناه بردند
د همه موارد.
-9 در روزگار غیبت راه حفظ ایمان چگونه است؟
الف پناه بردن به دژ استوار و حصن پایدار ولایت صاحب الزمان علیه السلام
ب دوري از فعالیت هاي اجتماعی.
ج دوري از مشرکان پیدا و پنهان
 د همه موارد.
-10 در کدام یک از ادعیه زیر اینچنین دعا می کنیم: "اي خداي بزرگ! (چنان کن که) در حالی بمیریم که هیچگاه نسبت به آن حضرت دو دل نباشم. در حالی بمیریم که هیچگاه پیمان خویش را با او نشکنیم"
الف زیارت آل یاسین
 ب دعاي افتتاح
 ج دعا در زمان غیبت
 د دعاي ندبه
 
لینک مطالب مرتبط:
 

0f 0c 166 v
 
 
پسندیدم  f

g y اشتراک در شبکه های اجتماعی

:نام
:ایمیل
:نظر
:کد امنیتی
لیست مطالب
کلک پارسه